Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości EKOBUD-W
Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
w Dąbrowie Górniczej sprzeda w trybie przetargu ofertowego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
30 000 zł
Numer ogłoszenia
156180
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości EKOBUD-W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Dąbrowie Górniczej sprzeda w trybie przetargu ofertowego:  44 udziały w spółce ZPMW "DĄBROWA" Sp. z o. o.
w Dąbrowie Górniczej - cena wywoławcza: 30.000 netto zł

Oferty wraz z dowodem zapłaty wadium składa się w sekretariacie Kancelarii Radcy Prawnego
i Syndyka Miłosza Wolańskiego, ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice, w dniach pracy
to jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 16:00, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty
o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia przetargu w całości
bądź w części bez podania przyczyny. Ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione
lub odwołane.

Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze Syndyka pod adresem: Kancelarie Radcowsko- Adwokackie ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice w dniach pracy
to jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 32 335 49 56 oraz mailem pod adresem: biuro@lexcorpora.pl.

 

 

drukuj ogłoszenie