Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Krypton z siedzibą w Siedlcach sprzeda z wolnej ręki w drodze przetargu ofertowego, niżej wymienione ruchomości - Serwer Dell

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
500 zł
Numer ogłoszenia
33903516
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KRYPTON SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości KRYPTON sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach sprzeda z wolnej ręki w drodze przetargu ofertowego, niżej wymienione ruchomości w cenach netto nie niższych niż podane w ogłoszeniu:
Pozy
cja
Nazwa ruchomościcena wywoławcza netto [zł]Wadium
[zł]
1Ładowarka kołowa
XCMG EUROPA
ZL30G, r.
prod. 2013;
VIN
XUG0300KKDCB04275
86 016,009 000,00
2Agregat
sprężarkowy
CORCEN/AUREX;
r. prod. 2013,
nr seryjny 69580EL
28 672,003 000,00
3Nalewaki
-urządzenia NO
napełniająco -opróżniające
ELGUM,
r. prod. 2012 -9 sztuk
x 7 761,60 zł/szt
69 854,007 000,00
4Waga
samochodowa MASA,
r. prod. 2013
wraz ze zestawem
komputerowym 2013
37 347,004 000,00
5Podciągarki
wagonowe - sztuk 4
4 200,00400,00
6Ciągnik siodłowy
Volvo ; nr rej. WS 24975
5 950,00600,00
7Cysterna kolejowa
do gazu FWŚ
15 680,001 600,00
8Serwer Dell
2015
500,0050,00
9Zestaw komputerowy
2015
50,0010,00
10Zestaw komputerowy
2011
50,0010,00
11Serwer Solar 201050,0010,00
12UPS50,0010,00
13Drukarka HP
LaserJet Pro M201dw
50,0010,00
14Zestaw
komputerowy 2013
50,0010,00
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przesłanie lub złożenie w biurze syndyka w Siedlcach ulica Wałowa 6 oferty zakupu oraz wpłacenie wadium na poszczególne pozycje zawierającej:
1.Nazwisko i imię oferenta oraz jego adres, a w przypadku osób prawnych nazwę i siedzibę firmy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji.
2.Oferowaną cenę zakupu, przy czym nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza .
3.Orygnał wpłaty wadium na konto upadłego Nr 06 2030 0045 1110 0000 0128 9030
4.Oferty zakupu dla pozycji od "1" do "8" włącznie należy składać oddzielnie, a dla pozostałych pozycji mogą zostać złożone łącznie.
5. Do wylicytowanej ceny zakupu zostanie doliczony podatek VAT.
6.Oferty nabycia ruchomości należy przesłać listem poleconym (lub złożyć osobiście) z dopiskiem na kopercie "Przetarg III" z podaniem numeru pozycji z ogłoszenia na adres: KRYPTON sp. z o.o., ulica Wałowa 6, 08-110 Siedlce do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godz. 14:00 (data wpływu oferty do biura syndyka).
II. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 roku o godz. 11:00 w biurze syndyka
1.Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo przeprowadzenia wśród oferentów uczestniczących w otwarciu ofert licytacji w celu uzyskania najlepszej ceny sprzedaży..
2.Syndyk nie odpowiada za ukryte wady fizyczne i sprawność techniczną sprzedawanych ruchomości.
3.Sprzedawane ruchomości można oglądać w:
poz. "1" do "6"- Zabłotczyzna 30, 17-220 Narewka -terminal przeładunkowy,
poz. "7"- Siemianówka
poz. "8"- "14" Siedlce ul. Wałowa 6;
oraz szczegółowe informacje można uzyskać w dniach 16- 18.04.2019r w godz. 10:00-14:00 po uprzednim skontaktowaniu się z syndykiem lub osobą upoważnioną.
4. Wszystkie koszty związane z zakupem ponosi nabywca
5. Wydanie i odbiór zakupionych ruchomości nastąpi po zapłaceniu całej ceny sprzedaży w dniu przetargu lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
6. Brak zapłaty oraz nieodebranie ruchomości we wskazanym terminie spowoduje ponowne ich wystawienie do sprzedaży, a zapłacone wadium przechodzi do masy upadłości.
7.Osoby zainteresowane zakupem w/w ruchomości proszone są o kontakt z osobą upoważnioną pod numerem telefonu 660 897 910
33903516
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: