Ogłoszenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew podaje do publinczje wiadomości że dnia 17 maja 2019r. o godz 10 w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew odbędzie się druga licytacja niżej wymienionych ruchomości:

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
405 693,56 zł
Numer ogłoszenia
33908745
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

Szczegóły



OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1314) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17.05.2019 r. o godz. 1000
w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew, 92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7, pok. 113, odbędzie się druga licytacja niżej wymienionych ruchomości:
L.p.Wyszczególnienie ruchomościIlość belWartość szacunkowa
1Szyfon druk50 szt.10.584,00 zł
2Tkanina spodniowa26 szt.5.307,12 zł
3Tafta335 szt.50.145,48 zł
4Tkanina barbie18 szt.4.408,99 zł
5Dzianina pikowana12 szt.3.265,92 zł
6Wełna parzona8 szt.3.290,11 zł
7Bawełna kreszowana9 szt.1.020,60 zł
8Tkanina orlando41 szt.6.509,16 zł
9Bawełna lycra9 szt.1.905,12 zł
10Sztuczna skóra9 szt.2.721,60 zł
11Dzianina siatka23 szt.2.898,00 zł
12Dzianina falbana5 szt.1.905,12 zł
13Dzianina gruba27 szt.4.286,52 zł
14Tkanina memory18 szt.3.265,92 zł
15Dzianina mix28 szt.4.445,28 zł
16Dzianina koronka18 szt.4.082,40 zł
17Dzianina szara16 szt.2.903,04 zł
18Flausz12 szt.3.326,40 zł
19Dzianina drukowana281 szt.72.576,64 zł
20Dzianina haftowana8 szt.1.814,40 zł
21Sztuczne futro1 szt.1.411,20 zł
22Tkanina kratka45 szt.9.185,40 zł
23Jeans6 szt.1.512,00 zł
24Akrylik16 szt.6.096,38 zł
25Venezia110 szt.25.945,92 zł
26Dzianina lacosta33 szt.4.864,86 zł
27Szyfon gładki5 szt.441,00 zł
28Dzianina punto47 szt.6.395,76 zł
29Polar12 szt.2.612,74 zł
30Len31 szt.5.905,87 zł
31Tkanina żakardowa3 szt.956,73 zł
32Podszewka23 szt.1.644,31 zł
33Tkanina kurtkowa214 szt.33.974,64 zł
34Bawełna drukowana81 szt.11.022,48 zł
35Dzianina drukowana167 szt.41.663,16 zł
36Dzianina gładka134 szt.29.175,55 zł
37Dzianina kreszowa43 szt.9.362,30 zł
38Tkanina gładka120 szt.22.861,44 zł
RAZEM2044 szt.405.693,57 zł
Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej licytowanych ruchomości.
Przedmiotowe ruchomości można oglądać w dniu 15.05.2019 r. w godz. 1000-1200
pod adresem: Urząd Celny I w Łodzi, 93-350 Łódź, ul. Ustronna 3/9.
Licytacja odbywać się będzie oddzielnie dla każdej pozycji wyszczególnionych ruchomości. Jeżeli wartość szacunkowa sprzedawanej ruchomości wymienionej w pozycji 1-38 przekracza kwotę 4.500,00 zł, osoby przystępujące do przetargu obowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Wadium może być wniesione potwierdzonym przez bank zrealizowanym przelewem na depozytowy rachunek organu egzekucyjnego, tj. NBP o/o Łódź 77 1010 1371 0000 9713 9120 0000 z dopiskiem "licytacja ruchomości 17.05.2019 r., pozycja nr: ". Wadium złożone na rachunek bankowy organu egzekucyjnego przez uczestników licytacji, którzy nie nabędą ww. ruchomości, zostanie zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia licytacji, na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika.
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew nie odpowiada za ewentualne wady ukryte sprzedawanych ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w pokoju 113, tel. (0-42) 27-50-834, 691-542-304 w godz. 8-15.
33908745
drukuj ogłoszenie