Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości za cenę nie niższą od ceny oszacowania

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
156496
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
44-100 Gliwice
Ulica
Młyńska 2/1

SzczegółyOBWIESZCZENIE


Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GUp 32/14/9, Syndyk Masy Upadłości Ematech Spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości za cenę nie niższą od ceny oszacowania, przy czym co do ruchomości o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł ogłasza się przetarg ofertowy, na które to ruchomości składają się:


a) środki techniczne i transportu znajdujące się w Mysłowicach o wartości 299.517,00 zł netto,
b) środki techniczne i transportu znajdujące się w Świebodzicach o wartości 57.200,00 zł netto,
c) złom użytkowy o wartości 14.250,00 zł netto,
d) złom nieużytkowy o wartości 27.300,00 zł netto,
e) pojazdy o wartości 19.800,00 zł,
wymienione szczegółowo w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 31.01.2019 r. sporządzonej przez biegłego Mariana Maloka, z wyłączeniem ruchomości związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych, wierzytelności przysługujących upadłemu oraz nadpłaconych podatków i opłat.

Przedmiot przetargu jest podzielny. Cena wywoławcza jest ceną netto.

Oferty składa się w sekretariacie Kancelarii Radcy Prawnego i Syndyka Miłosza Wolańskiego, ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice, w dniach pracy to jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od godziny 9:00 do godz. 16:00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty polskiej o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Oferty w przedmiocie ruchomości objętych przetargiem ofertowym należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do ich złożenia.

Przewiduje się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Każdy oferent ma prawo zapoznania się z przedmiotem przetargu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca oględzin z syndykiem bądź osobą wskazaną przez syndyka.

Szczegółowy wykaz udzielany jest do wglądu w siedzibie Sądu, bądź siedzibie Syndyka, bądź mailowo pod adresem: biuro@lexcorpora.pl, nadto dodatkowe informacje pod nr tel. 32 335 49 56.

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie