Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się pierwsza licytacja należąca do spółki KAPPA IBC S.R.O. Słowacja.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
56 460,48 zł
Numer ogłoszenia
33915925
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Szczegóły1436-SEE.711.167.2019
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.06.2019 r., o godz. 10.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Warszawa - Śródmieście pod adresem Warszawa ul. Jagiellońska 15, pok. 219 (sala konferencyjna), odbędzie się pierwsza licytacja należących do spółki KAPPA IBC S.R.O., Kocelova 17, 82108 Ruzinov, Słowacja, n/w ruchomości:
Lp.Nazwa
ruchomości
IlośćWartość
szacunkowa zł
brutto/szt.
Wartość
szacunkowa
1drukarka CANON PIXMA
MX495 Wireless-Print-Copy-
Scan-Fax+Cloud Link
412 szt.137,04 zł56.460,48 zł
Wartość szacunkowa brutto: 56.460,48 zł
Cena wywoławcza stanowi ? wartości szacunkowej: 42.345,36 zł
Wadium (1/10 wartości oszacowania): 5.646,05 zł
Wartość szacunkowa zawiera podatek od towarów i usług.
Wskazane powyżej ruchomości będą sprzedawane wyłącznie jako jedna całość
Warunkiem przystąpienia do licytacji (również drugiej) jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium na rachunek o nr 97 1010 1010 0165 9313 9120 0000 do godziny 08.00 w dniu licytacji. Nabywca zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszej licytacji druga licytacja odbędzie się w dniu 11.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Warszawa - Śródmieście pod adresem Warszawa ul. Jagiellońska 15, pok. 219 (sala konferencyjna). Cena wywołania w drugiej licytacji wynosi ? wartości szacunkowej ruchomości (28.230,24 zł).
Obowiązują tożsame zasady jak w przypadku pierwszej licytacji.
Przedmiotowe ruchomości znajdują się magazynie Mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego w Warszawie, który mieści się w miejscowości Legionowo - Łajski przy ul. Sikorskiego 5.
Oględzin można dokonać w dniu 29.05.2019 w godz. 10.00-11.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 22 5113511, pod którym można również uzyskać szczegółowe informacje w sprawie licytacji.
Nabywca odbiera ruchomości z miejsc przechowywania na swój koszt w terminie 3 dni roboczych od nabycia ruchomości.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście nie odpowiada za uszkodzenia, ukryte wady powyższych ruchomości oraz wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych ruchomości.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście zastrzega sobie także prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje można również uzyskać osobiście w siedzibie tut. Urzędu (pok.308) lub telefonicznie pod nr 22 5113511 w godzinach pracy Urzędu 8.00-16.00
NACZELNIK
Drugiego Urzędu Skarbowego
Warszawa- Śródmieście
Dorota Stasińska - Gomółka
33915925
drukuj ogłoszenie