Ogłoszenie

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Paprotnia, gmina Paprotnia.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
226 047 zł
Numer ogłoszenia
33920685
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-513 Warszawa
Ulica
Alojzego Felińskiego 2B
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz.U. Z 2018r. 1314 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż:
w dniu 31.07.2019r. o godzinie 10.00, w budynku Urzędu Skarbowego w Siedlcach, przy ul. Świrskiego 45, pok. 221 (sala konferencyjna)
odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,9684 ha, położonej w miejscowości Paprotnia, gmina Paprotnia, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00096546/8.
Oszacowana wartość nieruchomości : 226 047 zł brutto.
Cena wywołania w drugim terminie licytacji nieruchomości wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 158.232,90 zł
Licytant przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć wadium, które wynosi 1/10 sumy oszacowania, tj. 22.605 zł.
Wadium składa się przed licytacją w gotówce do rąk osoby wyznaczonej do przeprowadzenia licytacji przedmiotowej nieruchomości lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach, lub na konto organu egzekucyjnego:
NBP O/Warszawa nr 28 101010100332391391200000
jednak na chwilę rozpoczęcia licytacji tj. na godzinę 10.00 na rachunku tym musi już znajdować się wadium. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.
33920685
drukuj ogłoszenie