Ogłoszenie

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym Zaskocz Sp. z o.o. prawa własności ruchomości, w tym: urządzeń, środków transportu, materiałów, towarów.

mazowieckie, Książki

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33922383
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-222 Książki
Ulica
Zaskocz 69
Osoba kontaktowa
ZASKOCZ SP. ZO.O.

SzczegółyOBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
w postępowaniu upadłościowym Zaskocz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
I. Przedmiotem sprzedaży jestZakład produkcyjny zlokalizowany w Zaskoczu 69, 87-222 Książki - zorganizowana część przedsiębiorstwa Zaskocz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zaskoczu, który obejmuje:
a) prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Zaskoczu pod numerem 69,w gminie Książki w powiecie wąbrzeskim, w woj. kujawsko-pomorskim,Księgi Wieczyste nr TO1W/00025015/1,TO1W/00021712/9, TO1W/00020642/0, TO1W/00033591/1,
b) prawo własnościruchomości, w tym: urządzeń, środków transportu, materiałów, towarów.
Cenę wywoławczą stanowi kwota 2.757.937,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 50/100) netto.
1. Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w sekretariacie Biura Syndykaw Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 24.06.2019r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2019 r.godz. 11.00 w Biurze Syndykaw Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej.
Z opisemprzedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać siępo uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr. tel. 56 664 0940, 56 621 9024.
Pełen tekst warunków sprzedaży znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.
33922383
drukuj ogłoszenie