Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

pierwsza licytacja ruchomości należącej do Pana Łukasza Pomiankowskiego

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33923692
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-324 Kielce
Ulica
Sandomierska
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 105, 105a i 105b ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1314 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż:
- w dniu 27.06.2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, przy ulicy Częstochowskiej 20, pok. 102 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości należącej do Pana Łukasza Pomiankowskiego, adres: Kielce, ul. Jana Kochanowskiego 15/37, tj. symulatora F1 Ferrari w skali 1:1 - szt.1, wartość szacunkowa brutto ruchomości wynosi 65.000,00zł.
- w dniu 27.06.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, przy ulicy Częstochowskiej 20, pok. 102 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości należącej do Pana Łukasza Pomiankowskiego, adres: Kielce, ul. Jana Kochanowskiego 15/37, tj. symulatora F1 BMW w skali 1:1 - szt.1, wartość szacunkowa brutto ruchomości wynosi 22.200,00zł.
Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej brutto ww. ruchomości. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są wpłacić poborcy skarbowemu lub na rachunek bankowy organu egzekucyjnego nr: NBP 42101012380850101391201000 wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania brutto.
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 27.06.2019r. od godziny 8:00 do godziny 9:00 pod adresem: Kielce, ul. Krakowska 293 - Magazyn "HOL- PARK" na terenie AGROMY.
W przypadku niedojścia I licytacji do skutku lub braku sprzedaży w I terminie licytacji, II licytacja odbędzie się w dniu 28.06.2019r. o godz. 10:00 (dot. symulator F-1 Ferrari) oraz o godz. 11:00 (dot. symulator F-1 BMW) pod ww. adresem. Cena wywołania w drugim terminie licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej brutto ww. ruchomości.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach nie odpowiada za uszkodzenia i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat licytacji można uzyskać pod nr telefonu: (41) 3647221.
33923692
drukuj ogłoszenie