Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Awantaż Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż elementów linii produkcyjnej pelletu.

wielkopolskie, Grodzisk wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33931078
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Biała Wieś 17
Osoba kontaktowa
AWANTAŻ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Awantaż Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Wsi gmina Grodzisk Wielkopolski
ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty następujących składników masy upadłości:
1. Elementy linii produkcyjnej pelletu.
W skład linii produkcyjnej wchodzą: sieczkarnia z przenośnikiem ślimakowym i stołem podawczym, mieszalnik sieczki z separatorem zanieczyszczeń, suszarnia do słomy, młyny bijakowe, chłodnica strumieniowa do chłodzenia pelletu, system transportu pneumatycznego z filtrem, system zasilania i sterowania oraz okablowanie.
I. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest zapoznanie się ze stosownym Regulaminem sprzedaży z wolnej ręki mienia objętego masą upadłości Awantaż Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, dostępnego w biurze syndyka.
II. Oferty cenowe należy składać w Kancelarii Syndyka pod adresem: ul. Ozimina 14, 61-664 Poznań lub listownie zgodnie z wymogami regulaminu.
III. Oferty można składać do dnia 18 lipca 2019 r.
IV. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: syndyk@interia.eu, pod numerem telefonu: 61 816 25 83 lub w Kancelarii Syndyka.
33931078
drukuj ogłoszenie