Ogłoszenie

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż środków trwałych - elementów angiokardiografu

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
70 000 zł
Numer ogłoszenia
33938360
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
INSTYTUT - CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE

DYREKTOR "INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - ELEMENTÓW ANGIOKARDIOGRAFU 1-PŁASZCZYZNOWEGO
ALLURA 3D XPER FD20C
1. Organizator przetargu (Sprzedawca)
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", ul. Rzgowska 281/289, 93 - 338 Łódź
tel.: (42) 271 17 51, faks: (42) 271 17 50, Email: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl
2. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Organizatora przetargu.
3. Oględzin można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w terminie ustalonym za pomocą poczty elektronicznej: robert.cecewiński@iczmp.edu.pl lub telefonicznie: +48 422711662.
4. Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
5. Wadium wynosi 7 000,00 zł, słownie: siedem tysięcy złotych 00/100.
6. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki", 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon "A" (Ginekologiczno-Położniczy), poziom "0", pok. Nr 15 do dnia 27.08.2019 r. do godz. 10:00.
7. Pozostałe informacje, w tym szczegółowy opis przedmiotu przetargu, warunki i informacje wymagane w Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu określa Regulamin, zamieszczony na stronie internetowej https://www.iczmp.edu.pl/?page_id=6279.
Obwieszczenie zatwierdził:
Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych - Głównego Księgowego
- mgr Małgorzatę Kołtuniak z upoważnienia Dyrektora Instytutu prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha
Data: ____.____.2019 r.
33938360
drukuj ogłoszenie