Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza I pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż wierzytelności kwotowej przysługującej upadłej Spółce od Paech Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie.

lubuskie, Gorzów wlkp

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
842 127,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-09-2019
Numer ogłoszenia
33938533
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
MIESZKA I 66
Osoba kontaktowa
SYNDYK AGATA PERLIŃSKA

SzczegółySyndyk masy upadłości ogłasza I (pierwszy) pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż wierzytelności w kwocie należności głównej 842.127,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 czerwca 2018r. przysługującej upadłej Spółce od Paech Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie zasadzonej nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy z dnia 03.09.2018, sygn. akt GNc 506/18 na zasadach opisanych w Regulaminie przetargu, którego pełna treść dostępna jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział gospodarczy Sekcja Upadłościowa i Restrukturyzacyjna pokój 118. Cena wywoławcza za sprzedawaną wierzytelność 60% wartości należności głównej tj. 505.276,50 zł. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 5. Termin przetargu ustala się na dzień 06.09.2019r, godz. 10:00 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem "I Przetarg Prefabrykacja Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. - zakup wierzytelności" na ręce Sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 15 pokój 118 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2019r. najpóźniej do godz. 9:30 - decyduje data wpływu, oraz wpłacenie wadium w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy upadłego prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: Prefabrykacja Sp. z o.o. w upadłości w upadłości, nr rachunku: 07 1090 1900 0000 0001 3434 2546 z dopiskiem: "Wadium - Prefabrykacja Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. - zakup wierzytelności" najpóźniej do dnia 05.09.2019r. - decyduje data wpływu środków na ww. rachunek upadłego oraz spełnienie pozostałych wymogów określonych w Regulaminie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 536 060 433 lub 603 833 793, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: syndyk.gorzow@gmail.com
33938533
drukuj ogłoszenie