Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu prowadzi wyprzedaż

,

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
157035
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu prowadzi wyprzedaż
zapasów magazynowych wyrobów AGD i RTV oraz wózków magazynowych, w tym m.in.:

I. Telewizory, komputery osobiste, płyty gazowe i indukcyjne, okapy kuchenne, tablety, telefony komórkowe, nawigacje, prostownice, smartwatch, garnki, Lampki biurkowe, ładowarki samochodowe, płyny do czyszczenia, pokrowce na tablety, itp. za cenę nie niższą niż: 50% hurtowej ceny zakupu
II. Wózki magazynowe i samochód osobowy:
1) BT C3E180 rok prod. 2006 (udźwig 1.750kg) za cenę 10.780,00zł netto plus VAT
2) BT C3E180 rok prod. 2008 9udźwig 1.750kg) za cenę: 10.290,00zł netto plus VAT
3) BT OME-100H rok prod. 2012 (udźwig 1.000kg) za cenę: 44.380,00zł netto plus VAT
4) BT OP 1000 HSE rok prod. 2008 (udźwig 1.000kg) za cenę: 22.540,00zł netto plus VAT
5) BT RRB1 rok prod. 2006 (udźwig 1.600kg) za cenę: 12.040,00zł netto plus VAT
6) BT SPE 125 rok prod. 2006 (udźwig 1.250kg) za cenę: 11.270,00zł netto plus VAT
7) BT SPE 160 rok prod. 2006 (udźwig 1.600kg) za cenę: 17.010,00zł netto plus VAT
8) BT VCE 150A rok prod. 2008 (udźwig 1.500kg) za cenę: 19.320,00zł netto plus VAT
9) KOMATSU MWS10-1R rok prod. 2008 (udźwig 1.500kg) za cenę: 9.870,00zł netto plus VAT
10) STILL RX 20-15 rok prod. 2003 (udźwig 1.500kg) za cenę: 9.030,00zł netto plus VAT
11) YALE ERP10RCF rok prod. 2007 (udźwig 320kg) za cenę: 10.010,00zł netto plus VAT
12) OPEL ASTRA rok prod. 2008, Poj.: 1.696cm3 (80KM), przebieg 280tys. za cenę: 3.800,00zł netto plus VAT

Zapasy i wózki magazynowe można oglądać w dniach od 20.08.2019r. do 04.09.2019r. włącznie w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17 za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu zapasów magazynowych oraz wózków magazynowych można uzyskać pod nr tel.: 668-495-147; 694-462-992; 603-350-571 i za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl lub aa.krzywicki@gmail.com
Szczegółowy wykaz zapasów magazynowych dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: Ogłoszenia i przetargi

W przypadku zapasów magazynowych sprzedaż odbywać się będzie w paczkach za minimalną łączną kwotę: 20tys.zł. netto plus należny podatek od towarów i usług VAT. Oferty na kwoty niższe nie będą brane pod uwagę. Preferowane będą oferty o najwyższych kwotach łącznych.
W przypadku wózków magazynowych i samochodu sprzedaż realizowana będzie dla każdego przedmiotu osobno.
Składając ofertę oferent musi precyzyjnie wskazać, których składników majątkowych dotyczy. Oferty powinny obejmować kwotę netto i zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT.

Oferty pisemne należy do dnia 05.09.2019r. przesyłać na adres email: kancelariasyndyka1@interia.pl lub aa.krzywicki@gmail.com

Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. zapasów magazynowych i wózków magazynowych ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem technicznym ruchomości (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania cywilnego).

W przypadku złożenia ofert na wózki magazynowe i samochody osobowe o zbliżonej wysokości (różnica pomiędzy oferta najwyższą, a poprzedzającymi nie przekracza 10% ceny wywoławczej) - syndyk kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez syndyka. Do wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy procedury sprzedaży, których oferty zostały uznane za zbliżone.

W przypadku ofert na zapasy magazynowe pierwszeństwo będzie miała o najwyższej łącznej cenie. Oferty niższe będą rozpoznawane jedynie w przypadku, w którym oferty wyższe nie będą swoim zakresem obejmowały towarów objętych ofertą niższą.

Zakupione towary muszą zostać odebrane w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od rozstrzygnięcia procedury sprzedaży z magazynów upadłego. Syndyk Zapewnia obsługę magazynową, natomiast czynności zakładu i transportu obciążają nabywcę.

 

drukuj ogłoszenie