Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości: meble biurowe - szuflada podbiurkowa

kujawsko-pomorskie, Kruszyn krajeński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
90 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-09-2019
Numer ogłoszenia
33941260
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Towarowa 36
Nr telefonu
518563660

SzczegółySyndyk masy upadłości Joanny Sarbinowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPH Epak Joanna Sarbinowska w Kruszynie Krajeńskim
w upadłości

sprzeda z wolnej ręki:
I Nieruchomość:
1. Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota, stanowiąca działkę nr 154/77 o pow. 0,0997 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o nr. KW BY1B/00175913/7, której opis i oszacowanie znajduje się w aktach sprawy oraz w biurze syndyka - za cenę nie niższą niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy) złotych netto,
II Ruchomości:
1. Paskownica taśm Półautomat PP - rok produkcji 2007 - za cenę nie niższą niż 450 zł (czterysta pięćdziesiąt) złotych netto,
2. Paskownica taśm PP KZB-I, rok produkcji 2008 - za cenę nie niższą niż 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt) złotych netto,
3. Regał paletowy - za cenę nie niższą niż 585 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć) złotych netto,
4. Meble biurowe - szafka za cenę nie niższą niż 86 zł (osiemdziesiąt sześć) złotych netto,
5. Meble biurowe - biurko - za cenę nie niższą niż 90 zł (dziewięćdziesiąt) złotych netto,
6. Meble biurowe szuflada podbiurkowa - za cenę nie niższą niż 90 zł (dziewięćdziesiąt) złotych netto,
7. Krzesła (szt. 3) - za cenę łączną nie niższą niż 108 zł (sto osiem) złotych netto,
8. Paleciak - za cenę nie niższą niż 225 zł (dwieście dwadzieścia pięć) złotych netto,
9. Maszyna do produkcji kartonów - rok prod. 2007 - za cenę nie niższą niż 3.700 zł (trzy tysiące siedemset) złotych netto,
z tym zastrzeżeniem, że:
- nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
- umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 26.10.2019 r.
- cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz stanem fizycznym ruchomości można zapoznać się w wyznaczonych dniach (po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr. tel. 518 563 660). Oferty z ceną nieruchomości oraz każdej z osobna ruchomości należy składać w terminie do 30 września 2019 r. na adres Biura Syndyka: ul. Towarowa 36 bud. C pok. 24 w Bydgoszczy lub adres mailowy:
jm.syndyk@gmail.com wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10% wartości oszacowania nieruchomości, tj. 6.760 zł (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) na konto masy upadłości: PKO BP nr 21 1020 1462 0000 7102 0313 9425.
33941260
drukuj ogłoszenie