Ogłoszenie

Komunikat Syndyk Masy Upadłości Sutter sp. z o.o w likwidacji w upadłości w Szczecinie o sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33942044
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Sutter sp. z o.o. w likwidacji w upadłości w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki wierzytelności. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91-46-46-246 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 bądź poprzez e-mail: majewska@kancelariaszczecin.eu
Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wierzytelności na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 30 1240 3813 1111 0010 7786 8377 Bank Pekao SA oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 21 września 2019 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin), do godziny 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta wierzytelność XII GUp 15/18"
Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert.
33942044
drukuj ogłoszenie