Ogłoszenie

Dyrektor Instytytu Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż środka trwałego Tomografu Komputerowego Brilliance ICT

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
150 000 zł
Numer ogłoszenia
33943058
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
INSTYTUT - CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE
DYREKTOR "INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO - TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO BRILLIANCE ICT/ 728306
1. Organizator przetargu (Sprzedawca)
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź tel.: (42) 271 17 51, faks: (42) 271 17 50, e-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl
2. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Organizatora przetargu.
3. Oględzin można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w terminie ustalonym za pomocą poczty elektronicznej: robert.cecewinski@iczmp.edu.pl lub telefonicznie: +48 42 271 16 62.
4. Cena wywoławcza wynosi 150 000,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
5. Wadium wynosi 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100.
6. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki", 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon "A" (Ginekologiczno-Położniczy), poziom "0", pok. nr 15 do dnia 09.09.2019 r. do godz. 10.00.
7. Pozostałe informacje, w tym szczegółowy opis przedmiotu przetargu, warunki i informacje wymagane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu określa Regulamin, zamieszczony na stronie internetowej https://www.iczmp.edu.pl/?page_id=6279.
33943058
drukuj ogłoszenie