Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości EUROS Polska Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż ruchomości specjalistycznych

,

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
157187
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości EUROS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach
prowadzi sprzedaż ruchomości specjalistycznych
do produkcji śmigieł do elektrowni wiatrowych
oraz maszyn i urządzeń ogólnoużytkowych, w tym m.in.:

Agregaty prądotwórcze, formy do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych, frezarki, kamera termowizyjna, komplet ogrodzenia, maszyny do impregnacji, maszyny do mieszania żywic, nagrzewnice gazowe i elektryczne, namioty przemysłowe, obrotnice do łopat przy produkcji śmigieł do elektrowni wiatrowych, odkurzacze przemysłowe, piły taśmowe, podstawki do transportu łopat przy produkcji śmigieł do elektrowni wiatrowych, pompy próżniowe, regały, spawarki, sprężarki, wózki paletowe i transportowe, wagi platformowe, tokarka, wciągarki, urządzenia do pomiaru ciśnienia, wiertarki: magnetyczna rdzeniowa i promieniowe, żelkociarka

Składając ofertę oferent musi precyzyjnie wskazać, którego składnika oferta dotyczy z podaniem numeru i nazwy wskazanych w szczegółowym wykazie ruchomości dostępnym na www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi"
Oferty powinny obejmować kwotę netto i zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT.
Oferty na kwotę niższą, niż cena minimalna za dany składnik nie będą brane pod uwagę.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu ruchomości można uzyskać pod nr tel.: 694-462-992 oraz za pośrednictwem adresu email: aakrzywicki@gmail.com lub kancelariasyndyka1@interia.pl

Szczegółowy wykaz ruchomości objętych sprzedażą jest dostępny na stronie internetowej www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi"

Ruchomości można oglądać w dniach od 17.09.2019r. do 26.09.2019r. włącznie w Warszowicach, przy ul. Gajowej 5A w godzinach od 09.00 do 14.00 za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Oferty pisemne uwzględniające dane kontaktowe oferenta (adres, tel., email) należy składać do dnia 27.09.2019r. włącznie:
 w siedzibie upadłej spółki w Warszowicach, przy ul. Gajowej 5A
 na adres: 44-100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z dopiskiem EUROS Polska Sp. z o.o. w upadłości
 na adres email: kancelariasyndyka1@interia.pl

Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem technicznym ruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku złożenia ofert o zbliżonej wysokości (różnica pomiędzy ofertą najwyższą, a poprzedzającymi nie przekracza 10% ceny wywoławczej) - syndyk kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości. Do wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy procedury sprzedaży, których oferty zostały uznane za zbliżone.

W przypadku nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży syndyk masy upadłości ma prawo zaoferować przedmiot sprzedaży kolejnemu oferentowi, który zaoferował najkorzystniejszą cenę wyższą lub równą niż cena określona w ogłoszeniu.

Zakupione ruchomości muszą zostać opłacone i odebrane w terminie nie dłuższym, niż 10 dni od rozstrzygnięcia procedury sprzedaży. Warunkiem wydania ruchomości jest uprzednie uiszczenie ceny sprzedaży. Syndyk zapewnia obsługę magazynową, natomiast czynności załadunku i transportu obciążają nabywcę.

 

 

drukuj ogłoszenie