Ogłoszenie

Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodów

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
30 400 zł
Numer ogłoszenia
33953092
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POCZTA POLSKA SA PION OPERACJI LOGISTYCZNYCH REGION DYSTRYBUCJI

SzczegółyOBWIESZCZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Prowadzący przetarg: : Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Łodzi
Przedmiot sprzedaży: samochody wg zestawienia
L.p.Marka/ModelRok produkcjiNr rejestracyjnyCena wywoławcza (zł)Wadium (zł)
1Samochód m-ki Iveco Stralis AD260S272005EL933GY304003040
2Samochód m-ki Iveco Stralis AD260S272005EL847GU296002960
3Samochód m-ki Volkswagen T52005EL862GK9100910
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek Vat)
Wadium - według tabeli
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) złożenie pisemnej oferty w formie obowiązującego formularza. Druk w wersji elektronicznej zostanie przesłany na prośbę oferenta, którą należy zgłosić na adresy e-mail: andrzej.niesmialek@poczta-polska.ploraz dawid.koch@poczta-polska.pl. Formularz dostępny jest również do osobistego odbioru w siedzibie Poczty Polskiej S.A. Łódź ul. Obywatelska 121/129 POL WTT pok. 211.
b) wpłacenie wadium w wysokościach podanych w tabeli do każdego pojazdu na konto 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 z zaznaczeniem "wadium - sprzedaż pojazdu marki.... Nr rej....." Należy również dołączyć potwierdzony podpisem numer konta, na które ma być dokonany ewentualny zwrot wadium.
c) przedłożenie lub wysłanie oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na adres Poczta Polska S.A. Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji Łódź Wydział Terenowy Transportu Łódź 90-945, ul. Obywatelska 121/129 z dopiskiem na kopercie "OFERTA - PRZETARG'' w terminie:
I przetarg - do 10 października 2019r. godz. 15.00 ,
otwarcie ofert I przetargu nastąpi dnia 11 października 2019r. o godz. 12.00
II przetarg - do 17 października 2019r. godz. 15.00,
otwarcie ofert II przetargu nastąpi dnia 18 października 2019r. o godz. 12.00
2. W II przetargu oferowane zostaną samochody, które nie znajdą nabywców w I przetargu.
3. Okres związania z ofertą wynosi 7 dni.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu.
5. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, natomiast wadium wpłacone przez Nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia.
6. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę nabycia.
7. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona w niewłaściwym terminie, została złożona
8. w niewłaściwym miejscu, zawiera cenę niższą niż wywoławcza, nie dołączono do niej potwierdzenia wpłaty wadium lub innych załączników wymienionych w pkt.1
9. Sprzedane środki trwałe, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wydają Nabywcy w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu przetargu obciążają Nabywcę.
10. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu można uzyskać pod nr tel. 502 015 914 lub 515 048 918, natomiast informacje na temat składników majątku wystawionych w przetargu pod nr tel. 502 015 914 oraz 502 015 675
11. Składniki majątku można oglądać w dniach 07-10 październik 2019r. oraz 14-16 październik 2019r. w godzinach 10.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 502 015 675 lub 515 048 918 przy ul. Obywatelskiej 121/129 w Łodzi.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
33953092
drukuj ogłoszenie