Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej ogłasza pierwszą licytację podziemnego garażu wolnostojącego nr 20, położonego w budynku we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 25A.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
18 000 zł
Numer ogłoszenia
33959772
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-238 Wrocław
Ulica
Aleksandra Ostrowskiego 7/202
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ.DLA WR-WIA-FABR. KAMILA STASZCZA

SzczegółyOGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Kamila Staszczak Kancelaria Komornicza nr XXI ogłasza, że: w dniu 12-12-2019r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej (sala nr 118) mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się pierwsza licytacja z udziału nr 42 w wysokości 100/6900 niewydzielonej części nieruchomości tj. podziemnego garażu wolnostojącego nr 20 należącego do dłużnika: Jacek Kisała o pow. 12,12m2 wydzielonego za pomocą linii pomalowanych na posadzce i oznaczony numerem technikom malarską; położonego na kondygnacji oznaczonej minus jeden w budynku mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 25A, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00281911/2.
Suma oszacowania wynosi 18 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
35 16001462 1833 9366 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Świebodzkiej 5 oraz kancelarii komornika.
33959772
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: