Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości SITCONTEC POLSKA S.A. w Bolesławcu, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości - kosiarka bijakowa i mieszarka Kompatto.

dolnośląskie, Bolesławiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33959850
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-700 Bolesławiec
Ulica
Śluzowa 13F/7
Osoba kontaktowa
SITCONTEC POLSKA S.A. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości SITCONTEC POLSKA S.A. w Bolesławcu ( KRS: 0000420316),
ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłego według poniższego wykazu:
Lp.OpisIlośćCena jedn.bruttoWartość brutto
1.Kosiarka bijakowa na wysięgniku typu TME 500 - uszkodzona16.000,00 zł6.000,00 zł
2.Mieszarka Kompatto - uszkodzona14.000,00 zł4.000,00 zł
1. Przystąpienie do aukcji oznacza akceptację zasad sprzedaży w postępowaniu upadłościowym (sprzedaż bez obciążeń, bez rękojmi i gwarancji, brak możliwości zwrotu - skutki sprzedaży egzekucyjnej) oraz stanowi jednocześnie oświadczenie, że oferent nie jest lub nie był w postępowaniu upadłościowym wskazanego wyżej podmiotu sędzią komisarzem, syndykiem, nadzorcą sądowym albo zarządcą jak również nie jest względem żadnej z tych osób: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, osobą pozostającą w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującą i gospodarującą.
2. Osoby zainteresowane zakupem winny przesłać ofertę drogą mailową na adres : syndyk@dariuszchudy.pldo dnia 31 października 2019 roku. Oferowana cena nie może być niższa od cen wywołania. W przypadku kiedy na daną ruchomość zostanie złożona więcej niż jedna oferta, zostanie przeprowadzona aukcja ustna między zainteresowanymi podmiotami. O terminie i miejscu aukcji ustnej syndyk poinformuje zainteresowane podmioty.
3.Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 506 811 453.
4. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji w każdym momencie, bez podawania przyczyny.
5. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.prosyndyk.pl.
33959850
drukuj ogłoszenie