Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Wimet Sp. z o.o. w upadłości w Zawrotach zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadlości

warmińsko-mazurskie, Zawroty

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33960104
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
52-017 Wrocław
Ulica
Wodzisławska 8
Osoba kontaktowa
DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

SzczegółySPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości "WIMET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach,
tel. 517 37 37 44, (55) 641 64 44, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 29 lipca 2019 r., (sygn. akt V GUp 12/17)
zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości Wimet Sp. z o.o.
Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wskazane pod pozycjami 89, 91,94-98, 106,111, 115,125, 130, 141,142,145-147, 151-154, 161 wskazane w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży - Tabela cen ruchomości, szczegółowo opisane w Operacie szacunkowym z dnia 24.09.2018 r., Jasiński Wycena Nieruchomości z siedzibą w Olsztynie, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
Minimalne ceny sprzedaży ruchomości zostały wskazane w załączniku nr 1 - tabela cen ruchomości, która to tabela stanowi nieodłączną całość. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.
Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem "SPRZEDAŻ - ruchomości WIMET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach", sygn. akt V GUp 12/17, do kancelarii syndyka przy ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg.
Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny minimalnej danej ruchomości na rachunek syndyka masy upadłości nr 49 9484 1206 2850 0852 6885 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu.
Ze stanem technicznym i rzeczowym ruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr (55) 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: kancelaria@cdres.pl
Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl.
33960104
drukuj ogłoszenie