Ogłoszenie

Zarządca masy sanacyjnej sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci pojazdów samochodowych.

mazowieckie, Tuszyn

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33961000
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-207 Tuszyn
Ulica
Tuszyn 6
Osoba kontaktowa
DRG AGRO GROUP DANIEL GOGOLEWSKI

Szczegóły_________________________________________________________________________________________
ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ
DRG - AGRO GROUP DANIEL GOGOLEWSKI Z/S W TUSZYNIE
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI
W POSTACI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
I/. Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG - AGRO GROUP Daniel Gogolewski z siedzibą w Tuszynie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w postaci pojazdów samochodowych:
L.p.MarkaRok prod.Nr rej.Wartość szacunkowa netto
1/.AUDI A4 2.0 TDI2004DDZ AH9410.000 zł
2/.AUDI Q7 V122009DDZ 0219280.000 zł
3/.AUDI Q7 4.2 TDI2008DDZ AU5445.000 zł
4/.CITROEN NEMO 1.42009DZA TX547.000 zł
5/.FORD KUGA2013DDZ EG2938.000 zł
6/.VOLVO V50 1.62005DDZ 97H86.500 zł
7/.IVECO STRALIS 460 E52014DDZ 1304180.000 zł
8/.MERCEDES BENZ ATEGO 8152003DDZ 35N315.000 zł
9/.NACZEPA SCHMITZ2003DDZ CP3025.000 zł
II/. Oferty na zakup ruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg" w terminie do dnia 31 października 2019 roku, pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 6 lub w sekretariacie w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia decyduje data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie firmy DRG - AGRO GROUP w Tuszynie. III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 10 % ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej nr PKO BANK POLSKI 98 1020 5095 0000 5502 0159 2922 w terminie zakreślonym do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej : https://www.drg-agro.pl/przetargi,an32.html, www.ardobiejewska.ploraz dostępny do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie. IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu. V/. Zarządcy służy możliwość odwołania w całości lub części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania jego przyczyny.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem +48 519-069-689
bądź pocztą elektroniczną - e-mail :
pziemiec@gmail.com
33961000
drukuj ogłoszenie