Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Mabelle Investments sp. z o.o. w upadłości sprzeda przedsiębiorstwo Upadłego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
44 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-11-2019
Numer ogłoszenia
33962373
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-422 Warszawa
Ulica
Wilanowska 8/3
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka
Nr telefonu
22 118 49 34

SzczegółySyndyk masy upadłości Mabelle Investments sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 379/19,
informuje o konkursie ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki
przedsiębiorstwa Upadłego w całości, w rozumieniu art. 551 k.c., w skład którego wchodzą w szczególności:
a)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.117,00 m2, położonej przy ul. Ostrobramskiej 79 w Warszawie, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46, obręb 3-05-23, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00171396/0 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 2.971,00 m2 oraz
b)należność o wydanie z depozytu środków pieniężnych o równowartości 10.000,00 euro (wg średniego kursu w NBP na dzień ogłoszenia upadłości równowartość ta wynosi 41.891,00 zł) przysługująca od Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, KRS 0000003782;
z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzonej w toku postępowania upadłościowego.
Cena wywoławcza to 44.000.000,00 (słownie: czterdzieści cztery miliony 00/100) zł netto. Wadium wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu oferty, nie jej nadania). Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres: Kancelaria Notarialna Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2019 roku w ww. Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00.
Regulamin sprzedaży dostępny w biurze syndyka (ul. Wilanowska 8/3, 00-422 Warszawa). Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz opis i oszacowanie nieruchomości dostępnyu w biurze syndyka oraz w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (22) 118 49 34 lub adresem e-mail: kancelaria@jarosinski.com.
33962373
drukuj ogłoszenie