Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości P.W, Mchał Obel oferuje do sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa Upadłego w postaci piekarni

lubelskie, Drzewce kolonie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
1 474 563 zł
Numer ogłoszenia
33966523
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
24-150 Nałęczów
Ulica
Drzewce Kolonie
Osoba kontaktowa
PW MICHAŁ OBEL W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości P.W. Michał Obel w Drzewcach Kolonii oferuje do sprzedaży
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Upadłego w postaci piekarni zlokalizowanej
w miejscowości Drzewce Kolonia (niedaleko dworca kolejowego Nałęczów).
W skład zorganizowanej częsci przedsiębiorstwa wchodzi prawo użytkowania wieczytego nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami (w tym budynkiem piekarni), oraz pełne wyposażenie piekarni (maszyny i urządzenia piekarnicze i cukiernicze), meble i urządzenia biurowe, sklepowe i magazynowe.
Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 1.474.563,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złotych zero groszy).
Operat szacunkowy wraz ze szczegółowym wykazem składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne są do wglądu w kancelarii syndyka.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub po przesłaniu zapytania na adres: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia prasowego (decyduje data wpływu oferty
do kancelarii syndyka).
Dodatkowe informacje: 505-355-290, (81) 479 45 53
33966523
drukuj ogłoszenie