Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. w Zabrzu prowadzi wyprzedaż zapasów magazynowych wyrobów AGD i RTV oraz wózków magazynowych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
158374
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
prowadzi wyprzedaż zapasów magazynowych wyrobów AGD i RTV oraz wózków magazynowych, w tym m.in.:

I. Telewizory, komputery osobiste, tablety, telefony komórkowe, nawigacje, prostownice, smartwatch, garnki, Lampki biurkowe, ładowarki samochodowe, płyny do czyszczenia, pokrowce na tablety, itp. za cenę nie niższą niż: 35% hurtowej ceny zakupu
II. Wózki magazynowe i samochód osobowy:
1) BT/CESABT C3E180 rok prod. 2008 (udźwig 1.750kg) za cenę: 7.350,00zł. netto plus VAT
2) BT Products AB OME-100H rok prod. 2012 (udźwig 1.000kg) za cenę: 31.700,00zł. netto plus VAT
3) BT Products AB OP 1000 HSE rok prod. 2008 (udźwig 1.000kg) za cenę: 16.100,00zł. netto plus VAT
4) BT RRB1 rok prod. 2006 (udźwig 1.600kg) za cenę: 8.600,00zł. netto plus VAT
5) BT Products AB SPE 125 rok prod. 2006 (udźwig 1.250kg) za cenę: 8.050,00zł. netto plus VAT
6) BT Products AB SPE 160 rok prod. 2006 (udźwig 1.600kg) za cenę: 12.150,00zł. netto plus VAT
7) TOYOTA/BT BT VCE 150A rok prod. 2008 (udźwig 1.500kg) za cenę: 13.800,00zł. netto plus VAT
8) KOMATSU MWS10-1R rok prod. 2008 (udźwig 1.050kg) za cenę: 7.050,00zł. netto plus VAT
9) OPEL ASTRA rok. prod. 2008. Poj.: 1.696cm3 (80KM). przebieg 280tys. za cenę: 3.800,00zł.netto plus VAT

Zapasy i wózki magazynowe można oglądać w dniach od 10.03.2020r. do 20.03.2020r. włącznie w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17
za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu zapasów magazynowych, wózków magazynowych oraz pojazdu samochodowego można uzyskać pod nr tel.: 668-495-147 i za pośrednictwem adresu email: marek.czajkowski@agdmarket.eu lub kancelariasyndyka1@interia.pl
Szczegółowy wykaz zapasów magazynowych dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: Ogłoszenia i przetargi

W przypadku zapasów magazynowych sprzedaż odbywać się będzie w paczkach za minimalną łączną kwotę: 5tys.zł. netto plus należny podatek od towarów i usług VAT. Oferty na kwoty niższe nie będą brane pod uwagę. Preferowane będą oferty o najwyższych kwotach łącznych. W przypadku wózków magazynowych i samochodu sprzedaż realizowana będzie dla każdego przedmiotu osobno. Składając ofertę oferent musi precyzyjnie wskazać, których składników majątkowych dotyczy. Oferty powinny obejmować kwotę netto i zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT.

W procedurze zakupu mogą brać udział jednie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego.
W procedurze sprzedaży nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Oferty pisemne należy do dnia 23.03.2020r. włącznie przesyłać na adres email: marek.czajkowski@agdmarket.eu lub kancelariasyndyka1@interia.pl
Warunkiem udziału w procedurze sprzedaży zapasów magazynowych jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny minimalnej dla asortymentu, na który składana jest oferta, z zaokrągleniem w górę, do pełnych złotych (Santander Bank Polska S.A.: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793) dla towarów, o których mowa w pkt. I Potwierdzenie wpłaty wadium musi zostać załączone do oferty. Wadium przepada w przypadku nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta (z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od sprzedaży jednostkowych towarów uszkodzonych).

Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. zapasów magazynowych oraz wózków magazynowych i pojazdu samochodowego ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem technicznym ruchomości (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania cywilnego).

W przypadku złożenia ofert na wózki magazynowe i samochód osobowy o zbliżonej wysokości (różnica pomiędzy ofertą najwyższą, a poprzedzającymi nie przekracza 10% ceny wywoławczej) - syndyk kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez syndyka. Do wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy procedury sprzedaży, których oferty zostały uznane za zbliżone.

W przypadku ofert na zapasy magazynowe pierwszeństwo będzie miała o najwyższej łącznej cenie. Oferty niższe będą rozpoznawane jedynie w przypadku, w którym oferty wyższe nie będą swoim zakresem obejmowały towarów objętych ofertą niższą.

Zakupione towary muszą zostać odebrane w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od rozstrzygnięcia procedury sprzedaży z magazynów upadłego. Syndyk zapewnia obsługę magazynową, natomiast czynności załadunku i transportu obciążają nabywcę.

 

drukuj ogłoszenie