Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości w postaci garniturów, marynarek i spodni

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
20 000 zł
Numer ogłoszenia
158881
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Janusza Skrabuchy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EMODO Janusz Skrabucha w Kraśniku (sygn. akt IX GUp 65/16) zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, ruchomości objętych masą upadłości w postaci garniturów, marynarek i spodni za cenę łączną nie niższą niż 20.000,00 zł netto, z zastrzeżeniem, że umowa sprzedaży będzie zawarta po uiszczeniu całości oferowanej ceny. Szczegółowy wykaz składników przeznaczonych do sprzedaży wraz z warunkami ich sprzedaży, znajduje się pod adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce oferty sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki. Oferty pisemne, które powinny zawierać dokładne określenie oferenta wraz z adresem i numerem telefonu kontaktowego, określenie przedmiotu transakcji, oferowaną jednostkową cenę nabycia netto, zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i kosztów związanych z transakcją, należy składać na adres: Biuro Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin (nr tel. +48 723 34 45 56).

drukuj ogłoszenie