Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Narodowy Instytut Kardiologii ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
1 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-07-2020
Numer ogłoszenia
34015506
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-628 Warszawa
Ulica
Alpejska 42
Osoba kontaktowa
INSTYTUT KARDIOLOGII IM.PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARD. WYSZYŃ

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PRZETARGU
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa tel. +48 22 34 34 192 fax. + 48 22 34 34 503 administracja@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
Poz. przetarguNazwa sprzętu, typ, markaRok
Produkcji / przebieg kilometrów / motogodziny
IlośćCena wywoławczabruttoPostąpienie min. zł
1.Samochód osobowy:
Marka: Renault
Typ; Fluence lIFE 1.6 16v 110
Wersja: FLUEP16GR
Rok produkcji: 2014
Kolor: Czarny Etoile
Pojemność: 1.598
2014 /
103 291 km
128 000,00 zł1000 zł
2.Traktorek - kosiarka 15KM Husqvarna model YTH150 TWIN W skład wchodzą następujące elementy: Obciążniki kół YT/LT 505 34 63-01
Łańcuch p. ślizg YT155/CTH180
Kolczatka 20*10*8 997 10 31-10
Łyżka czołowa YT/CT/CTH 54492 17-01
2006
245 motogodzin
12000,00 zł100 zł
1. Przetarg poprzez otwarcie kopert z ofertami rozpocznie się dnia 03.07.2020 r.
o godz. 10.30 w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego, gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych, pok. Nr 1.120. Przetarg prowadzony będzie przez komisję przetargową Narodowego Instytutu Kardiologii.
2. Mienie wystawione do przetargu dostępne będzie do obejrzenia na terenie Sprzedającego w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 09.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu - nr. telefonu 22 343 43 84, 22 343 41 22 lub 22 343 41 45. Informacje o aktualnym stanie technicznym pojazdów będą udzielane podczas oglądania.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacać gotówką w kasie sprzedającego codziennie od ukazania się informacji w godz. 10.00 do 13.00 lub przelewem na konto Narodowego Instytutu Kardiologii nr 63 1160 2202 0000 0000 6081 7118 Bank Millennium S.A. - ostateczny termin wpłaty wadium to 02.07.2020 roku. Licytanci, którzy wpłacili wadium w formie przelewu zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego wpływu na konto bankowe sprzedawcy - najpóźniej do dnia 02.07.2020 roku. Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia z tytułu działalności innych podmiotów.
4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli:
- oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy kupna - sprzedaży lub nie zawrze jej w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
- oferent nie uiści ceny w terminie określonym w umowie kupna - sprzedaży,
- żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej, co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu przetargu,
- nie zgłoszenia się oferenta do składania ofert dodatkowych po uprzednim powiadomieniu o fakcie równych wartościowo ofert.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone w okresie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
Szczegółowe dane dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kardiologii - www.ikard.pl
34015506
drukuj ogłoszenie