Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości spółki EMIR 75 Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa.

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
50 605 152 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-12-2020
Numer ogłoszenia
34051167
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-062 Opole
Ulica
KOŚCIUSZKI 13/8
Osoba kontaktowa
Kancelaria Radców Prawnych Krystian Klimas Norbert Klimas

SzczegółySyndyk Masy Upadłości spółki EMIR 75 spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, szczegółowo opisanego w wycenie sporządzonej przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego, obejmującego:
-prawo użytkowania wieczystego gruntu , działka 351/2, o pow. 29777 m2, arkusz mapy 6, obręb Zakrzów, miasto Opole
-prawo własności budynków i budowli o łącznej pow. użytkowej 24683m2, stanowiących CENTRUM WYSTAWIENNICZO-HANDLOWO-USŁUGOWE, położone w OPOLU, przy ul.Kępskiej 8. Księga wieczysta OP1O/00085900/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu.
-ruchome środki trwałe oraz przedmioty niskocenne
Przedmiot przetargu jest objęty umową dzierżawy obejmującą całość nieruchomości oraz ruchomości.
Cena wywoławcza stanowiąca 90% wartości oszacowania wynosi 50.605.154,04 zł ( słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 04/100 ).
W/w cena wywoławcza może zostać podwyższona o podatek Vat w wysokości 23%
w przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego.
Pisemne oferty na zakup w/w przedsiębiorstwa należy składać do dnia 02.12.2020r. do godz. 15, na adres: Kancelaria Radców Prawnych Krystian Klimas Norbert Klimas, ul. Kościuszki 13/8, 45-062 Opole.
Składane oferty winny spełniać wymogi określone w regulaminie przetargu.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości Santander Bank Polska S.A. BIC/SWIFT: WBKPPLPP, IBAN:PL o numerze 71 1090 2226 0000 0001 4191 0656, w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), do dnia 01.12.2020.
Za datę dokonania wpłaty wadium uznaje się zaksięgowania środków na rachunku bankowym masy upadłości).
Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży, regulaminu, oględzin nieruchomości oraz opisu i oszacowania pod nr tel. 601688954, 509580335 oraz na stronie internetowej www.syndykopole.pl.
34051167
drukuj ogłoszenie