Ogłoszenie

1490

lubelskie, Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
411 560 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-03-2021
Numer ogłoszenia
34069207
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-400 Zamość
Ulica
Lipska 40
Osoba kontaktowa
LUCJAN GRABARCZUK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO ? HANDLOWE STOLMUR W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości Lucjana Grabarczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lucjan Grabarczuk Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "STOLMUR w upadłości" z siedzibą w Zamościu sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:
Lp.Przedmiot sprzedażyMinimalna cena
1Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 151,60 m2, położona w m. Łapiguz, gm. Zamość, składająca się z działki ewidencyjnej o powierzchni 1490 m2.411.560,00 zł
2Udział w wysokości ? w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę o pow. 881 m2 , na której zlokalizowano budynek biurowo- magazynowy
o powierzchni 287,20 m2, położona w Zamościu przy
ul. Lipskiej 40.
218.292,50 zł
3Samochód ciężarowy Volkswagen Passat, rok produkcji 2014.20.800,00 zł netto
4Rusztowanie systemowe, przyścienne Bera-Rux13.700,00 zł netto
Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "oferta na zakup majątku Lucjana Grabarczuka" należy składać do dnia 03 marca 2021r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres:
Kancelaria Syndyka masy upadłości, ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin.
Do podanych cen przedmiotów wskazanych pod Lp. 3 i 4 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.
Bliższe informacje na temat oferowanych przedmiotów sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 81 479 91 41. Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży przedmiotów wskazanych pod Lp. 1 i 2 jest wpłata na konto masy upadłości przed złożeniem oferty kaucji w wysokości 10% minimalnej cenny, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy. W przypadku pozostałych przedmiotów nie ma wymogu wpłaty kaucji. Wpłaty należy dokonać na rachunek numer 79 8025 0007 0710 6640 3000 0010. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
34069207
drukuj ogłoszenie