Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Cargo 69 Internationale Spedition sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
161167
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk Masy Upadłości

Cargo 69 Internationale Spedition sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności upadłego

Przetarg obejmuje sprzedaż:

- wierzytelności przysługującej upadłemu wobec Meratron GmbH w Berlinie szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 60% sumy należności głównej w kwocie 120.000,00 euro (sto dwadzieścia tysięcy euro) i należności ubocznych, w tym odsetek liczonych do dnia sprzedaży i kosztów procesu;

- wierzytelności przysługującej upadłemu wobec Meratron GmbH w Berlinie szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 60% sumy należności głównej w kwocie 10.880 euro (dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt euro) i należności ubocznych, w tym odsetek liczonych do dnia sprzedaży i kosztów procesu;

- wierzytelności przysługującej upadłemu wobec Locus sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 60% sumy należności głównej w kwocie 558.235,50 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 50/100) i należności ubocznych, w tym odsetek liczonych do dnia sprzedaży i kosztów procesu;

Oferty należy złożyć w biurze syndyka - ul. Królowej Korony Polskiej 24/102, 70-486 Szczecin w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg wierzytelności, XII GUp 20/14".

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tym regulaminem.

Informacje pod numerem telefonu 509525408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 - 15.00.

 

drukuj ogłoszenie