Ogłoszenie

12145

lubelskie, Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
2 513 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-03-2021
Numer ogłoszenia
34074730
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-300 Krasnystaw
Ulica
St. A. Poniatowskiego
Osoba kontaktowa
ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "CORA-TEX" W KRASNYMSTAWIE S.A. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości Zakładu Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX"
w Krasnymstawie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krasnymstawie w upadłości w trybie z wolnej ręki z zastrzeżeniem wyboru najkorzystniejszej oferty sprzeda łącznie:
Lp.Przedmiot sprzedażyMinimalna cena netto
1prawo użytkowania wieczystego - nieruchomość składająca się z działek gruntu nr 3055/6, 3055/14, 3055/15 o powierzchni 1 ha 2145m2 oraz budynku i budowli stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość - ul. Poniatowskiego 50, Krasnystaw2.513.100,00 zł
2Zespół ruchomości, zapasów i wyrobów gotowych
(maszyny do szycia, przemysłowe urządzenia szwalnicze, materiały do szycia, gotowe okrycia wierzchnie)
877.085,77 zł
Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "NIE OTWIERAĆ - OFERTA - Konkurs ofert sprzedaż majątku CORA-TEX KRASNYSTAW" należy składać do dnia 12 marca 2021r.
na adres: Syndyk masy upadłości Zakładu Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX"
w Krasnymstawie Spółka Akcyjna w upadłości, ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin (liczy się data wpływu oferty do kancelarii syndyka).
Oferty będą przyjmowane w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 81 479 91 41.
Informacje na temat przedmiotu sprzedaży w tym ustalenie terminu oględzin należy umawiać pod numerem: +48 887 407 374.
Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.
Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży - wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie z wolnej ręki - jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości przed złożeniem oferty wadium w wysokości 10% ceny
w terminie do dnia 11.03.2021r., która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy. Szczegółowe warunki sprzedaży ujawnione są w regulaminie sprzedaży, który jest dostępny po uprzednim kontakcie pod adresem poczty elektronicznej:
pderlatka@kancelaria-ostrowski.eu
Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Cenę sprzedaży należy uiścić w całości przed zawarciem umowy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:
10 8025 0007 0710 6594 2000 0010
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn w tym również prowadzenie sprzedaży pojedynczych składników majątku.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
34074730
drukuj ogłoszenie