Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Zasada bezstronności obiektywizmu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21728109,zasada-bezstronnosci-obiektywizmu.html Fri, 28 Apr 2017 12:06:00 GMT 21728109 Andrzela Gawrońska-Baran 2017-04-28T12:06:00Z Zasada konkurencyjności http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21688400,zasada-konkurencyjnosci.html Tue, 25 Apr 2017 12:14:00 GMT 21688400 Marek Okniński 2017-04-25T12:14:00Z Wynagrodzenie ryczałtowe http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21669480,wynagrodzenie-ryczaltowe.html Fri, 21 Apr 2017 11:11:00 GMT 21669480 Marta Mikulska-Nawacka 2017-04-21T11:11:00Z Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21624115,publikacja-ogloszen-przetargowych-przepisy-przejsciowe-pzp.html Wed, 12 Apr 2017 13:14:00 GMT 21624115 Marta Mikulska-Nawacka 2017-04-12T13:14:00Z Pzp a jednostki budżetowe http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21598978,pzp-a-jednostki-budzetowe.html Thu, 06 Apr 2017 08:19:00 GMT 21598978 Andrzela Gawrońska-Baran 2017-04-06T08:19:00Z Rękojmia wiary publicznej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21593776,rekojmia-wiary-publicznej.html Wed, 05 Apr 2017 09:21:00 GMT 21593776 Marek Okniński 2017-04-05T09:21:00Z Kryteria pozacenowe http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21561861,kryteria-pozacenowe.html Wed, 29 Mar 2017 09:21:00 GMT 21561861 Marek Okniński 2017-03-29T09:21:00Z Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21463283,blad-literowy-w-gwarancji-ubezpieczeniowej.html Tue, 07 Mar 2017 09:36:00 GMT 21463283 Marek Okniński 2017-03-07T09:36:00Z Weryfikacja podpisu na ofercie przetargowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21444419,weryfikacja-podpisu-na-ofercie-przetargowej.html Fri, 03 Mar 2017 06:16:00 GMT 21444419 Andrzela Gawrońska-Baran 2017-03-03T06:16:00Z Usługi prawne bez przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21443656,uslugi-prawne-bez-przetargu.html Thu, 02 Mar 2017 12:51:00 GMT 21443656 Marek Okniński 2017-03-02T12:51:00Z Zamówienia na usługi społeczne http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21399513,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html Tue, 21 Feb 2017 10:27:00 GMT 21399513 Justyna Andała-Sępkowska 2017-02-21T10:27:00Z Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21385117,wybor-najkorzystniejszej-oferty-zawiadomienie.html Fri, 17 Feb 2017 09:54:00 GMT 21385117 Kancelaria Zamówień Publicznych 2017-02-17T09:54:00Z Cena ryczałtowa http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21367045,cena-ryczaltowa.html Mon, 13 Feb 2017 10:25:00 GMT 21367045 Marek Okniński 2017-02-13T10:25:00Z Termin związania ofertą - jak obliczyć ? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21347828,termin-zwiazania-oferta-jak-obliczyc.html Wed, 08 Feb 2017 13:49:00 GMT 21347828 Kancelaria Zamówień Publicznych 2017-02-08T13:49:00Z Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,21325362,uprawnienia-do-prowadzenia-okreslonej-dzialalnosci-zawodowej.html Mon, 06 Feb 2017 07:24:00 GMT 21325362 Andrzela Gawrońska-Baran 2017-02-06T07:24:00Z