Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22530085,franszyza-redukcyjna-w-ubezpieczeniach.html Wed, 18 Oct 2017 12:05:00 GMT 22530085 Marek Okniński 2017-10-18T12:05:00Z Podział zamówienia na części - kiedy należy go zastosować? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22492954,podzial-zamowienia-na-czesci-kiedy-nalezy-go-zastosowac.html Tue, 10 Oct 2017 12:23:00 GMT 22492954 Agata Hryc-Ląd 2017-10-10T12:23:00Z Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22465887,poleganie-na-zdolnosciach-podmiotow-trzecich.html Wed, 04 Oct 2017 11:48:00 GMT 22465887 Kancelaria Zamówień Publicznych 2017-10-04T11:48:00Z Koszty transportu a szacowanie wartości zamówienia http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22438832,koszty-transportu-a-szacowanie-wartosci-zamowienia.html Thu, 28 Sep 2017 10:55:00 GMT 22438832 Mariola Kubicka 2017-09-28T10:55:00Z Zasady korekty ofert - zmiana cen w formularzu ofertowym http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22438119,zmiana-cen-w-formularzu-ofertowym-zasady-korekty-ofert.html Thu, 28 Sep 2017 09:34:00 GMT 22438119 Justyna Andała-Sępkowska 2017-09-28T09:34:00Z Warunki udziału w przetargu mają zapewnić wybór wiarogodnego wykonawcy http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22422785,warunki-udzialu-w-przetargu-maja-zapewnic-wybor-wiarogodnego.html Mon, 25 Sep 2017 12:28:00 GMT 22422785 Marek Okniński 2017-09-25T12:28:00Z Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22406523,wyjasnienia-w-sprawie-razaco-niskiej-ceny-a-odrzucenie-oferty.html Fri, 22 Sep 2017 04:47:00 GMT 22406523 Marek Okniński 2017-09-22T04:47:00Z Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów - zasady Pzp http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22400096,zobowiazanie-podmiotu-trzeciego-do-udostepnienia-zasobow-zasady.html Wed, 20 Sep 2017 12:07:00 GMT 22400096 Justyna Andała-Sępkowska 2017-09-20T12:07:00Z Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22357317,pomylka-wykonawcy-w-tytule-przelewu-wadium-a-oczywista-omylka.html Mon, 11 Sep 2017 13:12:00 GMT 22357317 Dominika Perkowska 2017-09-11T13:12:00Z Klauzule społeczne a zamówienia publiczne http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22322636,klauzule-spoleczne-a-zamowienia-publiczne.html Tue, 05 Sep 2017 05:47:00 GMT 22322636 Marek Okniński 2017-09-05T05:47:00Z Zasada uczciwej konkurencji a autoryzowane przedstawicielstwo firmy http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22309854,zasada-uczciwej-konkurencji-a-autoryzowane-przedstawicielstwo.html Fri, 01 Sep 2017 10:51:00 GMT 22309854 Justyna Andała-Sępkowska 2017-09-01T10:51:00Z Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22305923,wspolne-prowadzenie-postepowania-zasady-publikacji-ogloszenia.html Fri, 01 Sep 2017 05:24:00 GMT 22305923 Justyna Andała-Sępkowska 2017-09-01T05:24:00Z Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22298274,nowa-ustawa-pzp.html Wed, 30 Aug 2017 11:58:00 GMT 22298274 Marek Okniński 2017-08-30T11:58:00Z Ubezpieczenie OC w zamówieniach publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22262028,ubezpieczenie-oc-w-przetargach.html Tue, 22 Aug 2017 11:59:00 GMT 22262028 Mariola Kubicka 2017-08-22T11:59:00Z Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22257850,brak-wykazu-podwykonawcow-a-odrzucenie-oferty.html Mon, 21 Aug 2017 11:22:00 GMT 22257850 Marek Okniński 2017-08-21T11:22:00Z