Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Przetarg na wybór inwestora zastępczego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26312087,przetarg-na-wybor-inwestora-zastepczego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d9/75/11/z18307801F,Ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Inwestor zastępczy może w imieniu inwestora (zamawiającego) przeprowadzić cały proces inwestycyjny. Fri, 18 Sep 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26312087,przetarg-na-wybor-inwestora-zastepczego.html Marek Okniński 2020-09-18T06:30:00Z Pełnomocnictwo domniemane http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26288288,pelnomocnictwo-domniemane.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c9/72/13/z20393673F,Pelnomocnictwo-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Fri, 11 Sep 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26288288,pelnomocnictwo-domniemane.html Marek Okniński 2020-09-11T06:30:00Z Napisz do nas http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26268967,napisz-do-nas.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c6/b3/16/z23803846F,Napisz-do-nas.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'> Fri, 04 Sep 2020 13:33:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26268967,napisz-do-nas.html Redakcja Komunikaty.pl 2020-09-04T13:33:00Z Zasady powołania członków komisji przetargowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26213570,zasady-powolania-czlonkow-komisji-przetargowej.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1b/44/10/z17059611F,Komisja-przetargowa---ustawa-Pzp-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Odwołanie członka komisji przez kierownika jednostki może nastąpić w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków rzetelnego i obiektywnego wykonywania czynności związanych z prowadzonym postępowaniem. Fri, 28 Aug 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26213570,zasady-powolania-czlonkow-komisji-przetargowej.html Marek Okniński 2020-08-28T06:30:00Z Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26213560,umowy-wieloletnie-wymagaja-zawiadomienia-prezesa-uzp.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/fc/55/13/z20271356F,Umowy-wieloletnie---ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2]. Fri, 21 Aug 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26213560,umowy-wieloletnie-wymagaja-zawiadomienia-prezesa-uzp.html Marek Okniński 2020-08-21T06:30:00Z Komunikaty.pl liderem na rynku http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26201192,dziekujemy-za-zaufanie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/5d/fa/18/z26191453F,Komunikaty-pl-liderem.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'> Mon, 17 Aug 2020 17:50:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26201192,dziekujemy-za-zaufanie.html Kaja Dobrowolska 2020-08-17T17:50:00Z Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26207683,odstapienie-od-trybow-konkurencyjnych-ze-wzgledu-na-prawa-wylaczne.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a2/70/11/z18288546F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ochrona praw wyłącznych nie może wynikać z zawartej umowy, w której zamieszczone były postanowienia o ochronie tych praw. Fri, 14 Aug 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26207683,odstapienie-od-trybow-konkurencyjnych-ze-wzgledu-na-prawa-wylaczne.html Marek Okniński 2020-08-14T06:30:00Z Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26189285,mozliwosc-zmiany-umowy-po-terminie-jej-obowiazywania.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/91/0a/15/z22061201F,Zmiana-umowy-o-zamowienie.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający może zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1]. Fri, 07 Aug 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26189285,mozliwosc-zmiany-umowy-po-terminie-jej-obowiazywania.html Marek Okniński 2020-08-07T06:30:00Z COVID - 19 stanowi przesłankę unieważnienia przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26174045,covid-19-stanowi-przeslanke-uniewaznienia-przetargu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/68/73/18/z25638504F,Koronavirus.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym[2] przez Krajową Izbę Odwoławczą bezspornie wystąpienie epidemii wirusa SARS-CoV-2 stanowi okoliczność, której nie można było wcześniej przewidzieć. Fri, 31 Jul 2020 12:55:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26174045,covid-19-stanowi-przeslanke-uniewaznienia-przetargu.html Marek Okniński 2020-07-31T12:55:00Z Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26156753,monitorowanie-korespondencji-wysylanej-w-zamowieniach-elektronicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/e5/71/18/z25631717F,mail.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>...to zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość działania środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikacji z wykonawcami. Ryzyko niesprawnego funkcjonowania systemu elektronicznego należy więc uznać za jedno z wielu ryzyk procesu komunikowania się, nieróżniące się w istocie niczym np. od ryzyka niesprawnego działania operatora pocztowego. Fri, 24 Jul 2020 15:04:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26156753,monitorowanie-korespondencji-wysylanej-w-zamowieniach-elektronicznych.html Marek Okniński 2020-07-24T15:04:00Z Świadczenia ciągłe http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26139122,swiadczenia-ciagle.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/8d/ce/18/z26013325F,Dostawy-gazu.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W sprawie o sygn. akt: KIO 866/20 skład orzekający uznał, że świadczenie utrzymania terenu zielonego przez okres 12 miesięcy nie ma charakteru ciągłego, można w nim bowiem wyodrębnić pojedyncze świadczenia, których treść różni się w zależności od pory roku i warunków meteorologicznych. Fri, 17 Jul 2020 14:43:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26139122,swiadczenia-ciagle.html Marek Okniński 2020-07-17T14:43:00Z Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26116319,zamawiajacy-definiuje-pojecia-uzywane-przy-warunkach-udzialu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b3/d4/18/z26037939F,Zachod-slonca-w-czerwcowy-wieczor-na-Polach-Mokoto.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Brak definicji ustalonej w przepisach oraz różnica w zastosowaniach pojęcia park nakazuje zwrócenie się w kierunku brzmienia SIWZ. Izba uznała, że w SIWZ zamawiający sformułował własną definicję pojęcia park na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia. Fri, 10 Jul 2020 08:48:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26116319,zamawiajacy-definiuje-pojecia-uzywane-przy-warunkach-udzialu.html Marek Okniński 2020-07-10T08:48:00Z Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26096252,jednokrotne-wezwanie-do-uzupelnienia-niezlozonego-jedz.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/93/45/13/z20206227F,Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ. Fri, 03 Jul 2020 13:27:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26096252,jednokrotne-wezwanie-do-uzupelnienia-niezlozonego-jedz.html Marek Okniński 2020-07-03T13:27:00Z Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0. http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26073521,zmiany-prawa-zamowien-publicznych-wprowadzane-w-ramach-tzw.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/e4/c9/18/z25993188F,Tarcza-antykryzysowa-4-0-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu rozwiązań formalno - prawnych mających na celu przede wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Fri, 26 Jun 2020 13:31:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26073521,zmiany-prawa-zamowien-publicznych-wprowadzane-w-ramach-tzw.html Marek Okniński 2020-06-26T13:31:00Z Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26048547,brak-obowiazku-przedkladania-referencji-udzielanych-przez-organizatora.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1c/30/ef/z15675420F,Referencje.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do tego, aby zamawiający wzywał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi realizowanej uprzednio dla zamawiającego przez wykonawcę, który składa ofertę w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym. Fri, 19 Jun 2020 18:54:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26048547,brak-obowiazku-przedkladania-referencji-udzielanych-przez-organizatora.html Marek Okniński 2020-06-19T18:54:00Z