Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23533487,zamawiajacy-nie-moze-obnizyc-kwoty-podanej-na-otwarciu-ofert.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/45/71/16/z23533893F,Zamawiajacy-nie-moze-obnizyc-kwoty-podanej-na-otwa.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Pzp nie daje możliwości zmniejszenia kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a która została podana do publicznej wiadomości bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert. Wed, 13 Jun 2018 10:43:00 GMT 23533487 Marek Okniński 2018-06-13T10:43:00Z Nowelizacja Prawa zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23523400,nowelizacja-prawa-zamowien-publicznych.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/7a/6f/16/z23523450F,Nowelizacja-Prawa-zamowien-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jakie zmiany zostaną wprowadzone do obowiązującej ustawy Pzp? Kto na nich skorzysta? Szczegóły w naszym artykule. Mon, 11 Jun 2018 09:22:00 GMT 23523400 Marek Okniński 2018-06-11T09:22:00Z Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23495908,omylki-rachunkowe-w-ofercie-przetargowej.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/1d/68/16/z23495965F,Omylki-rachunkowe-w-ofercie-przetargowej.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Oczywista omyłka rachunkowa, to omyłka matematyczna dająca się poprawić przy zastosowaniu elementarnej wiedzy z zakresu dodawania i mnożenia. Tue, 05 Jun 2018 09:49:00 GMT 23495908 Marek Okniński 2018-06-05T09:49:00Z Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23329097,wniesienie-wadium-jak-ustrzec-sie-przez-odrzuceniem-z-przetargu.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/32/3f/16/z23329330F,Wniesienie-wadium---jak-ustrzec-sie-przez-odrzucen.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert jest podstawą do odrzucenia wykonawcy z przetargu. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do postępowania. Fri, 27 Apr 2018 08:40:00 GMT 23329097 Marek Okniński 2018-04-27T08:40:00Z Kary umowne w zamówieniach publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23276422,kary-umowne-w-zamowieniach-publicznych.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/d9/32/16/z23276505F,Kary-umowne-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Do głównych przyczyn naliczania kar umownych na wykonawców jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne. Za co jeszcze mogą zostać naliczone kary? Mon, 16 Apr 2018 10:05:00 GMT 23276422 Marek Okniński 2018-04-16T10:05:00Z Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23234920,zjazd-specjalistow-i-ekspertow-ds-zamowien-publicznych.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/7f/28/16/z23234943F,Zjazd-Specjalistow-i-Ekspertow-ds--Zamowien-Public.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W dniach 12-13 kwietnia 2018 odbędzie się Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym przez firmę ApexNet. Temat przewodni wydarzenia: Elektronizacja zamówień publicznych. Fri, 06 Apr 2018 12:41:00 GMT 23234920 redakacja 2018-04-06T12:41:00Z Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23196100,zmiana-zasad-skladania-jedz-sprawdz-szczegoly.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/f0/1f/16/z23196144F,Zmiana-zasad-skladania-JEDZ.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Od 18 kwietnia 2018 wykonawcy startujący do przetargów przekraczających tzw "progi unijne" będą zobowiązani do złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak należy się do tego przygotować? Tue, 27 Mar 2018 09:59:00 GMT 23196100 Marek Okniński 2018-03-27T09:59:00Z II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23132238,ii-kongres-wykonawcow-zamowien-publicznych.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/50/0f/16/z23132240F,II-Kongres-Wykonawcow-Zamowien-Publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W dniach 20-21 marca 2018 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. Mon, 12 Mar 2018 12:37:00 GMT 23132238 Redakcja 2018-03-12T12:37:00Z Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23077248,wezwanie-wykonawcow-do-przedstawienia-dokumentow-przetargowych.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/9a/02/16/z23077274F,Wezwanie-wykonawcow-do-przedstawienia-dokumentow-p.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający ma prawo do wezwania wykonawców do złożenia wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu z przetargu. Tue, 27 Feb 2018 13:48:00 GMT 23077248 Marek Okniński 2018-02-27T13:48:00Z Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23002502,czy-zlecenie-wykonania-przelewu-jest-wystarczajace-dla-dotrzymania.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/c3/ef/15/z23002563F,Wniesienie-wadium---czy-zlecenie-wykonania-przelew.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wniesienie wadium jest jedną z ważniejszych czynności w postępowaniach przetargowych. Przekroczenie terminu na dostarczenie wadium w formie pieniężnej grozi wykluczeniem z postępowania. Fri, 09 Feb 2018 10:38:00 GMT 23002502 Marek Okniński 2018-02-09T10:38:00Z JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22964217,jedz-uzupelnienie-przez-wykonawce.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/36/e6/15/z22964278F,JEDZ---obowiazek-uzupelnienia-przez-wykonawce.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia JEDZ na podstawie wytycznych zamawiającego. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku jest wykluczenie z postępowania przetargowego. Wed, 31 Jan 2018 11:39:00 GMT 22964217 Marek Okniński 2018-01-31T11:39:00Z Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku! http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22874241,nowa-ustawa-pzp-w-pierwszym-polroczu-2018-roku.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/23/e5/15/z22959395F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Zamówień Publicznych nowa Pzp wejdzie w życie w pierwszym półroczu 2018 roku. Co może się zmienić ? Tue, 09 Jan 2018 13:50:00 GMT 22874241 Marek Okniński 2018-01-09T13:50:00Z Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2018] http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22859845,nowe-progi-obowiazywania-pzp.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/59/cd/15/z22859865F,Nowe-progi-stosowania-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp. Mon, 08 Jan 2018 06:19:00 GMT 22859845 Marek Okniński 2018-01-08T06:19:00Z Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2018 roku http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22859704,nowy-kurs-euro-obowiazujacy-przy-udzielaniu-zamowien-publicznych.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/c2/cc/15/z22859714F,Sredni-kurs-euro-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Od 1 stycznia 2018 zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Sprawdź ile teraz wynosi. Fri, 05 Jan 2018 10:30:00 GMT 22859704 Marek Okniński 2018-01-05T10:30:00Z Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,22816254,jak-przeprowadzic-przetarg-na-grupowe-ubezpieczenie-pracownikow.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/34/c2/15/z22816564F,Jak-przeprowadzic-przetarg-na-grupowe-ubezpieczeni.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamówienie grupowego ubezpieczenia pracowników podlega ustawie Pzp. W przypadku, gdy warto zamówienia przekroczy 30.000 euro należy przeprowadzić przetarg nieograniczony lub ograniczony. Wed, 27 Dec 2017 06:00:00 GMT 22816254 Katarzyna Bełdowska 2017-12-27T06:00:00Z