Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23132238,ii-kongres-wykonawcow-zamowien-publicznych.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/50/0f/16/z23132240F,II-Kongres-Wykonawcow-Zamowien-Publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W dniach 20-21 marca 2018 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. Mon, 12 Mar 2018 12:37:00 GMT 23132238 Redakcja 2018-03-12T12:37:00Z Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23077248,wezwanie-wykonawcow-do-przedstawienia-dokumentow-przetargowych.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/9a/02/16/z23077274F,Wezwanie-wykonawcow-do-przedstawienia-dokumentow-p.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający ma prawo do wezwania wykonawców do złożenia wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu z przetargu. Tue, 27 Feb 2018 13:48:00 GMT 23077248 Marek Okniński 2018-02-27T13:48:00Z Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23002502,czy-zlecenie-wykonania-przelewu-jest-wystarczajace-dla-dotrzymania.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/c3/ef/15/z23002563F,Wniesienie-wadium---czy-zlecenie-wykonania-przelew.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wniesienie wadium jest jedną z ważniejszych czynności w postępowaniach przetargowych. Przekroczenie terminu na dostarczenie wadium w formie pieniężnej grozi wykluczeniem z postępowania. Fri, 09 Feb 2018 10:38:00 GMT 23002502 Marek Okniński 2018-02-09T10:38:00Z JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22964217,jedz-uzupelnienie-przez-wykonawce.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/36/e6/15/z22964278F,JEDZ---obowiazek-uzupelnienia-przez-wykonawce.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia JEDZ na podstawie wytycznych zamawiającego. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku jest wykluczenie z postępowania przetargowego. Wed, 31 Jan 2018 11:39:00 GMT 22964217 Marek Okniński 2018-01-31T11:39:00Z Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku! http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22874241,nowa-ustawa-pzp-w-pierwszym-polroczu-2018-roku.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/23/e5/15/z22959395F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Zamówień Publicznych nowa Pzp wejdzie w życie w pierwszym półroczu 2018 roku. Co może się zmienić ? Tue, 09 Jan 2018 13:50:00 GMT 22874241 Marek Okniński 2018-01-09T13:50:00Z Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2018] http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22859845,nowe-progi-obowiazywania-pzp.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/59/cd/15/z22859865F,Nowe-progi-stosowania-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp. Mon, 08 Jan 2018 06:19:00 GMT 22859845 Marek Okniński 2018-01-08T06:19:00Z Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2018 roku http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22859704,nowy-kurs-euro-obowiazujacy-przy-udzielaniu-zamowien-publicznych.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/c2/cc/15/z22859714F,Sredni-kurs-euro-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Od 1 stycznia 2018 zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Sprawdź ile teraz wynosi. Fri, 05 Jan 2018 10:30:00 GMT 22859704 Marek Okniński 2018-01-05T10:30:00Z Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,22816254,jak-przeprowadzic-przetarg-na-grupowe-ubezpieczenie-pracownikow.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/34/c2/15/z22816564F,Jak-przeprowadzic-przetarg-na-grupowe-ubezpieczeni.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamówienie grupowego ubezpieczenia pracowników podlega ustawie Pzp. W przypadku, gdy warto zamówienia przekroczy 30.000 euro należy przeprowadzić przetarg nieograniczony lub ograniczony. Wed, 27 Dec 2017 06:00:00 GMT 22816254 Katarzyna Bełdowska 2017-12-27T06:00:00Z Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,22809499,przetarg-na-dostawe-energii-elektrycznej-a-zatrudnienie-podwykonawcow.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/ae/c0/15/z22809518F,Przetarg-na-dostawe-energii-elektrycznej-a-zatrudn.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Pzp dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców w przetargach na dostarczenie energii elektrycznej. Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wed, 20 Dec 2017 11:23:00 GMT 22809499 Marcin Czeluśniak 2017-12-20T11:23:00Z Kilku zamawiających i jedno postępowanie - jak działać w takich przypadkach? Radzimy! http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,22789278,kilku-zamawiajacych-i-jedno-postepowanie-jak-postepowac-w.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/d1/bb/15/z22789329F,Kilku-zamawiajacych-i-jedno-postepowanie.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W przypadku obowiązku przygotowania i przeprowadzenia przetargu przez kilku beneficjentów należy upoważnić jednego zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu. Fri, 15 Dec 2017 13:42:00 GMT 22789278 Andrzela Gawrońska-Baran 2017-12-15T13:42:00Z Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,22752512,czy-roboty-budowlane-w-ramach-jednej-inwestycji-nalezy-oszacowac.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/e4/b8/15/z22777572F,Czy-roboty-budowlane-w-ramach-jednej-inwestycji-na.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jak postępować w przypadkach, gdy roboty budowlane odnoszą się do różnych obiektów budowlanych, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane? Czy zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania? Thu, 07 Dec 2017 14:50:00 GMT 22752512 Karol Jaworski 2017-12-07T14:50:00Z Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,22693934,czy-zamawiajacy-ma-obowiazek-zatrudnic-projektantow-na-umowe.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/65/a4/15/z22693989F,Czy-zamawiajacy-ma-obowiazek-zatrudnic-projektanto.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Pzp jasno określa przypadki, w których zamawiający jest zobowiązany do zatrudnienia osób wykonujących określone czynności na umowę o pracę. Czy w grupie tych osób są takie projektanci? Thu, 30 Nov 2017 07:00:00 GMT 22693934 Katarzyna Bełdowska 2017-11-30T07:00:00Z Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22692536,przekroczenie-budzetu-w-zlozenie-odwolania.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/3a/a4/15/z22692666F,Przekroczenie-budzetu-a-uprawnienie-do-zlozenia-od.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Krajowa Izba Odwoławcza potwierdza uprawnienie do złożenia odwołania pomimo złożenia oferty przekraczającej budżet zamawiającego. Tue, 28 Nov 2017 07:41:00 GMT 22692536 Marek Okniński 2017-11-28T07:41:00Z Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,22684161,odrzucenie-oferty-z-powodu-nieuzupelnienia-dokumentow-przez.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/8b/a2/15/z22684299F,Odrzucenie-oferty-z-powodu-nieuzupelnienia-dokumen.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Niezłożenie czy nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a konsekwencji wykluczeniem z przetargu. Thu, 23 Nov 2017 09:07:00 GMT 22684161 Renata Dzikowska 2017-11-23T09:07:00Z Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,22673454,kiedy-wykonawca-ma-obowiazek-wypelnienia-jedz.html <img src='http://bi.gazeta.pl/im/52/9f/15/z22673490F,Kiedy-wykonawca-ma-obowiazek-wypelnienia-JEDZ-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Pzp nakłada na wykonawcę obowiązek wypełnienia JEDZ. W jakich przypadkach należy to zrobić i jakie konsekwencje niesie za sobą nie spełnienie wymagań Prawa zamówień publicznych? Tue, 21 Nov 2017 09:37:00 GMT 22673454 Ksenia Latos 2017-11-21T09:37:00Z