Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25368220,zasady-opisania-faktury-dotyczacej-wykonania-zamowienia-publicznego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ba/59/fd/z16603578F,Prawo-zamowien-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Sposób opisywania dokumentów finansowych dotyczących zrealizowanych zakupów jest określany przez wewnętrzne zarządzenia danego podmiotu. Fri, 01 Nov 2019 10:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25368220,zasady-opisania-faktury-dotyczacej-wykonania-zamowienia-publicznego.html Marek Okniński 2019-11-01T10:00:00Z Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25348078,ilosc-osob-zatrudnionych-na-umowe-o-prace-jako-kryterium-oceny.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016r. Skład orzekający rozstrzygnął o zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ustanowienia kryterium nazwanego jako: "Kryterium społeczne - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę". Fri, 25 Oct 2019 14:40:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25348078,ilosc-osob-zatrudnionych-na-umowe-o-prace-jako-kryterium-oceny.html Marek Okniński 2019-10-25T14:40:00Z Opóźnienie a zwłoka http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25319955,opoznienie-a-zwloka.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/fa/24/18/z25316346F,Kara-za-zwloke-w-realizacji-zamowienia-publicznego.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Niejednokrotnie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, w której zamawiający na skutek niezachowania umownego terminu przewidzianego na realizację zamówienia nalicza wykonawcy kary umowne. Thu, 17 Oct 2019 14:49:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25319955,opoznienie-a-zwloka.html Marek Okniński 2019-10-17T14:49:00Z Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25294753,zmiany-w-vat-skutkuja-zmiana-umowy-o-zamowienie-publiczne.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Zmiany-w-przepisach-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zmiana w ustawie PZP skutkuje zmianami w umowach o udzielenie zamówienia publicznego. Fri, 11 Oct 2019 09:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25294753,zmiany-w-vat-skutkuja-zmiana-umowy-o-zamowienie-publiczne.html Marek Okniński 2019-10-11T09:00:00Z Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25272027,sejm-uchwalil-nowe-prawo-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ea/4b/11/z18136298F,Nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Fri, 04 Oct 2019 14:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25272027,sejm-uchwalil-nowe-prawo-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-10-04T14:00:00Z Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie wyrażać wolę przedłużenia terminu związania ofertą http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25243072,wykonawca-zobowiazany-jest-jednoznacznie-wyrazac-wole-przedluzenia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wykonawca przedłużając termin związania ofertą nie może określać dodatkowych zastrzeżeń[2]. Fri, 27 Sep 2019 14:22:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25243072,wykonawca-zobowiazany-jest-jednoznacznie-wyrazac-wole-przedluzenia.html Marek Okniński 2019-09-27T14:22:00Z Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25216119,czy-producent-swiadczac-uslugi-gwarancyjne-staje-sie-podwykonawca.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d9/75/11/z18307801F,Ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców. Fri, 20 Sep 2019 12:38:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25216119,czy-producent-swiadczac-uslugi-gwarancyjne-staje-sie-podwykonawca.html Marek Okniński 2019-09-20T12:38:00Z Jakie kryteria stosujemy najczęściej? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25184232,jakie-kryteria-stosujemy-najczesciej.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/7f/92/12/z19473791F,Wynagrodzenie-za-zamowienie-publiczne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Thu, 12 Sep 2019 12:58:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25184232,jakie-kryteria-stosujemy-najczesciej.html Marek Okniński 2019-09-12T12:58:00Z Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25165651,bledy-w-kosztorysie-ofertowym-nie-prowadza-do-odrzucenia-oferty.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ee/75/11/z18307310F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] (SIWZ). Fri, 06 Sep 2019 12:54:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25165651,bledy-w-kosztorysie-ofertowym-nie-prowadza-do-odrzucenia-oferty.html Marek Okniński 2019-09-06T12:54:00Z Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25138277,funkcjonowanie-systemu-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/51/70/11/z18288465F,Zamowienia-publiczne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przetarg nieograniczony - nadal najpopularniejszym trybem udzielania zamówień publicznych. Fri, 30 Aug 2019 14:18:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25138277,funkcjonowanie-systemu-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-08-30T14:18:00Z Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25099830,specyfikacja-okresla-sposob-przedlozenia-dokumentow-do-oceny.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b5/59/13/z20288949F,Wymagania-zawarte-w-siwz.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wystarczającym wskazaniem w treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim - obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Mon, 19 Aug 2019 11:53:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25099830,specyfikacja-okresla-sposob-przedlozenia-dokumentow-do-oceny.html Marek Okniński 2019-08-19T11:53:00Z Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25070299,problemy-techniczne-ze-skrzynka-e-puap-przy-wnoszeniu-odwolania.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/88/75/17/z24597896F,Uzytkownicy-ePUAP-skarza-sie--ze-system-nie-dziala.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Brak dostępności (awaria) do serwisu e-PUAP w celu złożenia odwołania opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie odwołania na adres e-mail Krajowej Izby Odwoławczej pośrednictwem skrzynki podawczej KIO, czyni zadość wymogom dla uznania go za złożony w dopuszczalnej formie elektronicznej. Fri, 09 Aug 2019 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25070299,problemy-techniczne-ze-skrzynka-e-puap-przy-wnoszeniu-odwolania.html Marek Okniński 2019-08-09T06:30:00Z Faktury elektroniczne również poniżej 30.000 http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25053708,faktury-elektroniczne-rowniez-ponizej-30-000.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/82/b0/13/z20645762F,Faktura-elektroniczna.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający nie może odmówić wykonawcy zamówienia publicznego prawa do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Fri, 02 Aug 2019 14:44:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25053708,faktury-elektroniczne-rowniez-ponizej-30-000.html Marek Okniński 2019-08-02T14:44:00Z Pozasądowe rozwiązywanie sporów http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25024058,pozasadowe-rozwiazywanie-sporow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/56/70/13/z20381782F,Nowelizacja-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest wprowadzenie do przepisów nowej ustawy możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w zakresie zamówień publicznych. Fri, 26 Jul 2019 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25024058,pozasadowe-rozwiazywanie-sporow.html Marek Okniński 2019-07-26T06:30:00Z Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25008637,nowy-termin-elektronizacji-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Zmiany-w-przepisach-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 . Fri, 19 Jul 2019 09:42:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25008637,nowy-termin-elektronizacji-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-07-19T09:42:00Z