Partnerzy serwisu:
Parlament Europejski (PE) poszukuje usług wsparcia w organizacji działań informacyjnych i komunikacyjnych biur łącznikowych Parlamentu Europejskiego (EPLO).

Niniejsze zamówienie dotyczy działań prowadzonych przez Parlament Europejski w Polsce, w stolicy oraz w różnych regionach na rzecz zdecentralizowanej komunikacji. Usługi mogą być również wymagane na potrzeby działań transgranicznych z krajami sąsiadującymi.

Celem umowy ramowej jest zapewnienie wsparcia i pomocy technicznej w organizacji działań informacyjnych i komunikacyjnych Biur Parlamentu Europejskiego w Polsce. Biura PE w Polsce kierują swoje działania do zainteresowanych stron, mediów i ogółu społeczeństwa, które często mają duże znaczenie polityczne i strategiczne oraz wymagają złożonej logistyki. Ogólnie, wykonawca odpowiedzialny będzie za główne funkcje:

  • organizację wydarzeń,
  • organizację kampanii komunikacyjnych,
  • tworzenie treści medialnych, w tym w razie potrzeby zlecanie podwykonawstwa wybranym dostawcom zewnętrznym do celów realizacji konkretnych zadań,
  • inne usługi w dziedzinie komunikacji i informacji (często za pośrednictwem stron trzecich).

Ze względu na zdecentralizowaną organizację administracji Parlamentu Europejskiego obowiązki operacyjne, w szczególności określenie działań i codziennych kontaktów z wykonawcą w ramach niniejszego zamówienia, spoczywają na EPLO. Z kolei zawarciem umów szczegółowych i płatnością faktur zajmować się będą jednostki specjalne PE w Brukseli.

Szacunkowa wartość (bez VAT): 1 200 000.00 EUR
Początkowy okres trwania umowy wynosi 12 miesięcy, z możliwością 3-krotnego odnowienia na maksymalny okres 48 miesięcy.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 12/06/2023 (godz. 17:00)

Szczegóły ogłoszenia o przetargu:

etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13777&locale=pl
oraz
europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/dotacje_i_przetargi.html