świadczenia ciągłe

  • 21-08-2020 08:30

    Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

    W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2].

  • 17-07-2020 16:43

    Świadczenia ciągłe

    W sprawie o sygn. akt: KIO 866/20 skład orzekający uznał, że świadczenie utrzymania terenu zielonego przez okres 12 miesięcy nie ma charakteru ciągłego, można w nim bowiem wyodrębnić pojedyncze świadczenia, których treść różni się w zależności od pory roku i warunków meteorologicznych.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii