Parlament Europejski

 • 23-10-2020 08:30

  Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

  Wejście w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] zmieni między innymi dopuszczalne formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia.

 • 28-02-2020 08:30

  Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

  Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych[1].

 • 29-11-2019 16:20

  Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 • 14-06-2019 08:30

  Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

  Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii