Ustawa Prawo zamówień publicznych

 • 11-02-2021 10:24

  Kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp

  Zastosowanie kryterium ceny i drugiego kryterium - odnoszącego się do oferowanej gwarancji - jest możliwe i zgodne z ustawą Pzp obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

 • 11-07-2019 17:00

  Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

  Brak wskazania stawki VAT przez zamawiającego nie zmienia faktu, że ? co do zasady ? oferowana cena ma być ceną ostateczną, jaką zamawiający zapłaci w przypadku podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku wykonawcy niebędącego płatnikiem VAT cena netto i brutto są identyczne.

 • 21-05-2015 14:40

  Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

  Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

 • 19-01-2015 16:33

  Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających obowiązek przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych w 2014 roku zamówień publicznych. Obowiązek dotyczy zarówno zamówień o wartości powyżej równowartości 30.000 jak i zamówień których wartość nie przekroczyła wskazanego progu.

 • 12-01-2015 10:19

  Ograniczenie zasady swobody umów

  Ustawa Prawo zamówień publicznych względem kodeksu cywilnego jest ustawą szczególną i uregulowania zawarte w tej ustawie mogą modyfikować lub ograniczać przepisy kodeksu cywilnego.

 • 01-12-2014 13:29

  Zakup książek to też zamówienie publiczne

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami pod pojęciem zamówień publicznych należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii