ZUS

 • 26-03-2020 18:19

  Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

  Wydruk dokumentu wygenerowanego przez system informatyczny ZUS (np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek)?bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownika ZUS, umożliwiający weryfikację z art. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest ? w mojej ocenie ?? prawidłowy.

 • 25-10-2019 16:31

  Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

  Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem".

 • 26-07-2013 10:47

  Komu zaufa ZUS? Poczta Polska i InPost w walce o wielki przetarg

  W poniedziałek mija ostatni termin składania ofert w przetargu zorganizowanym przez ZUS. Wciąż pewniakiem jest dinozaur rynku pocztowego - Poczta Polska, lecz prywatny InPost ma ochotę wyrwać molochowi to atrakcyjne zlecenie.

 • 05-06-2010 01:00

  Asseco dokończy informatyzację ZUS. Bez przetargu

  Po 13 latach kończy się umowa wszech czasów na informatyzację ZUS z Asseco. ZUS zna już firmę, która będzie ją dalej informatyzować. To... Asseco. Decyzję podjęto w ubiegłym tygodniu. Bez przetargu

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii