art. 29 Prawo zamówień publicznych

 • 27-02-2012 10:07

  Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

  Opis przedmiotu zamówienia publicznego musi zostać sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Sprawdź na jakie nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia musisz zwracać uwagę.

 • 22-11-2010 10:21

  Oferty równoważne - uprawnienia zamawiającego

  Uprawnienie nadane zamawiającemu do opisania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wynika z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wyjątkowy charakter wskazanego przepisu może być on jednak stosowany tylko w szczególnych sytuacjach i interpretowany ściśle, tj. wówczas, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub, gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a opisowi towarzyszą wyrazy: ?lub równoważne? albo podobne, co nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy.

 • 27-09-2010 12:09

  Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

  Opisując przedmiot zamówienia, jesteś zobowiązany stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Celem tego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, dzięki czemu wykonawcy niezależnie od kraju pochodzenia i używanego języka są w stanie właściwie go zidentyfikować.

 • 07-09-2010 06:00

  Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

  W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia po ogłoszeniu postępowania, której konsekwencją jest zwiększenie zamawianych dostaw, wartość szacunkowa zamówienia pozostaje bez zmian. Może natomiast zmienić się kwota, którą przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

 • 21-07-2010 06:00

  Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

  Opisując przedmiot zamówienia, powinieneś używać określeń zrozumiałych, szczegółowych, uwzględniających wymagania i sytuacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty, w tym na cenę oferty. Wyznaczając zakres zamówienia, musisz określić, czego dotyczy Twoje zamówienie. Konieczne jest także wskazanie jego wielkości, określając jego np. ilość, wagę czy rozmiar

 • 01-07-2010 06:00

  Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

  Pytanie: Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze obejmujące stałe doradztwo, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, dla obsługi projektu finansowanego ze środków unijnych?

 • 25-05-2010 07:00

  Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

  Pytanie: Jaki kod CPV będzie właściwy dla eksperta, którego zadaniem będzie opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych?

 • 27-04-2009 17:16

  Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń

  Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy). Wskazana zasada nie może jednak ograniczać prawa zamawiającego do zakupu urządzeń odpowiadających jego uzasadnionym potrzebom, w szczególności związanych z koniecznością efektywnego funkcjonowania jednostki, sprawnej i bezpiecznej realizacji jego celów oraz ekonomicznego i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami w trakcie eksploatacji zakupionych urządzeń.

 • 10-02-2009 11:13

  Kiedy należy dopuścić składanie ofert równoważnych

  Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych.

 • 19-01-2009 11:09

  Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia

  Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia może prowadzić niejednokrotnie do unieważnienia postępowania w oparciu o przesłankę z art. 93 ust.1 pkt.7. Potwierdzeniem tego stanowiska jest Wyrok Zespołu Arbitrów z 24.02.2005 r. (syg UZP/ZO/0-300/05).

 • 17-04-2008 16:47

  Przykłady łamania zasady uczciwej konkurencji

  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców stanowi art. 7 ust.1 ustawy pzp. Zamawiający po otwarciu ofert nie może ich oceniać w sposób dowolny, ale tylko w taki, jaki podał w specyfikacji. Nie powinien również oceniać oferty w kategoriach zgodności lub niezgodności ze swoimi intencjami - w tym przypadku bardzo blisko jest już do dowolności ocen, co narusza art. 7 ustawy (Wyrok Zespołu Arbitrów sygn. akt UZP/ZO/0-121/05).

 • 11-12-2007 13:27

  Czym jest oferta równoważna?

  Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wielokrotnie borykają się z problemem jak wykonać tą czynność nie podając jednocześnie nazwy producenta. Artykuł 29 ust.3 stanowi, bowiem, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

 • 01-10-2007 10:47

  Warunki w przetargu na sprzęt komputerowy

  Początek czwartego kwartału jest z reguły okresem, w którym ogłaszanych jest szereg przetargów, których przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętu komputerowego. Termin dostawy i rozliczenia zamówienia jest z reguły wyznaczany na ostatnie dni grudnia tak aby jeszcze zdążyć z wydatkowaniem środków zaplanowanych w tego rocznym budżecie.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii