dostawa

  • 20-11-2020 14:36

    Zamówienia w czasie epidemii

    Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych[1].

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii