dyrektywa UE

  • 07-06-2019 08:30

    Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

    Wartość szacunkowa, którą zamawiający poda w pkt V.2.4. formularza, powinna być obliczona zgodnie z przepisami ustawy Pzp implementującymi dyrektywę 2014/24/UE, a zatem z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz opcji.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii