e-PUAP

  • 09-08-2019 08:30

    Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

    Brak dostępności (awaria) do serwisu e-PUAP w celu złożenia odwołania opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie odwołania na adres e-mail Krajowej Izby Odwoławczej pośrednictwem skrzynki podawczej KIO, czyni zadość wymogom dla uznania go za złożony w dopuszczalnej formie elektronicznej.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii