epidemia

 • 20-11-2020 14:36

  Zamówienia w czasie epidemii

  Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych[1].

 • 31-07-2020 14:55

  COVID - 19 stanowi przesłankę unieważnienia przetargu

  Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym[2] przez Krajową Izbę Odwoławczą bezspornie wystąpienie epidemii wirusa SARS-CoV-2 stanowi okoliczność, której nie można było wcześniej przewidzieć.

 • 22-05-2020 09:00

  Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

  Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID - 19.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii