kara umowna

  • 16-10-2020 08:30

    Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

    Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia stanowić może miernik gwarancji jakości realizacji zamówienia, podobnie jak inne kryteria oceny ofert, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii