korespondencja elektroniczna

  • 24-07-2020 17:04

    Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

    ...to zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość działania środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikacji z wykonawcami. Ryzyko niesprawnego funkcjonowania systemu elektronicznego należy więc uznać za jedno z wielu ryzyk procesu komunikowania się, nieróżniące się w istocie niczym np. od ryzyka niesprawnego działania operatora pocztowego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii