procedura

  • 11-02-2021 10:24

    Kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp

    Zastosowanie kryterium ceny i drugiego kryterium - odnoszącego się do oferowanej gwarancji - jest możliwe i zgodne z ustawą Pzp obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii