rozwiązanie umowy

  • 10-04-2020 08:30

    Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

    Ustawodawca poprzez przepisy art. 145 - 145a ustawy PZP wprowadził katalog okoliczności uprawniających zamawiającego do rozwiązania umowy o zamówienie publiczne - a w pewnych przypadkach nawet do odstąpienia od umowy.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii