sąd najwyższy

 • 13-08-2020 08:00

  Kiedy wyliczenie ceny z błędnym VAT zmusza do odrzucenia oferty?

  Jeżeli wykonawca popełnił błąd w obliczeniach stawki netto i brutto oraz nie podał stawki VAT zamawiający musi niestety odrzucić ofertę jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

 • 29-04-2019 13:56

  Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawartymi w art. 82 ust. 1, wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę . Wskazana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy również przypadków gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz będąca również wspólnikiem spółki cywilnej.

 • 23-11-2018 10:11

  Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

  Czy każdy zakup przez wykonawcę materiałów służących realizacji budowy jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo i czy zakres taki powinien być wykazany już na etapie składania ofert?

 • 05-10-2018 07:00

  Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

  Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.

 • 18-07-2013 07:41

  KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

  Sąd Najwyższy naruszył przepisy o zamówieniach publicznych, zlecając modernizację strony internetowej bez ogłaszania przetargu - uznała Krajowa Izba Odwoławcza. Za usługę sąd zapłacił ponad pół miliona złotych, co jest stawką zaskakująco wysoką, także biorąc pod uwagę jakość wykonanego zlecenia. To bezprecedensowa sprawa, by SN zarzucić naruszenie przepisów - komentuje sprawę "Dziennik Gazeta Prawna".

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii