sprzęt elektroniczny

  • 21-03-2019 15:19

    Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

    Podanie nazwy własnej w ramach formułowanego opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii