stawka godzinowa

  • 02-10-2020 11:43

    Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

    W obowiązującym stanie prawnym ważne jest, aby zapisy wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawierały postanowienia określające zasady ustalania zmiany wynagrodzenia (co ważne - zasady mogą, a wręcz powinny, określać również sytuacje skutkujące obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia).

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii