sumowanie

  • 28-03-2019 16:41

    Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

    Obowiązek sumowania zamówień dotyczy sytuacji (w skrócie), gdy zamawiający w momencie wszczynania procedury ma wiedzę o tym, że będzie udzielał kolejnych, podobnych zamówień w przewidywanym czasie, w określonej ilości, co wiąże się przede wszystkim z koniecznością posiadania budżetu na ten cel.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii