tajemnica przedsiębiorstwa

 • 04-06-2021 09:00

  Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

  Zdaniem Izby wykonawca nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 U o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • 15-10-2020 19:18

  Czy oferty przetargowe stanowią informację publiczną?

  Oferta jako informacja publiczna może być bowiem udostępniona każdemu zainteresowanemu podmiotowi, niekoniecznie będącemu wykonawcą w danym postępowaniu. Należy natomiast pamiętać o obowiązujących datach udostępniania dokumentów danej procedury.

 • 11-10-2019 08:30

  Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

  Jawność postępowania jest jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych, a zastrzeżenie jawności informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi jedynie wyjątek od tej reguły.

 • 17-02-2016 10:03

  Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa

  Zamawiający może udostępnić uzasadnienie (załączone wraz z złożoną ofertą) dotyczące dokumentu uznanego przez niego za zasadnie objęty przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa, o ile nie zostało także zastrzeżone i nie zawiera treści odnoszących się do zastrzeżonego dokumentu.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii